Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Publicaties

  Met het regelmatig verschijnen van FENEX-nieuwsbrieven en bulletins worden de leden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering. Daardoor kunnen zij tijdig inspelen op de veranderingsprocessen. De nieuwsbrieven en bulletins worden de leden regelmatig per e-mail toegezonden. Bovendien kunnen de leden deze nieuwsbrieven en bulletins raadplegen op het ledennet.

  Wilt u ook alle nieuwsbrieven en bulletins ontvangen en is uw onderneming nog geen lid van onze vereniging, dan kunt u hier klikken voor het aanvraagformulier voor toezending van een geheel vrijblijvend lidmaatschapsinformatiepakket. Ook als geassocieerd lid van FENEX krijgt u alle informatie toegezonden.

  Jaarverslagen


  Publicaties


  Lijst afkortingen in het vervoer

  Lijst internationale organisaties

  NDiV-project:

  Rapport "Nederland als één logistiek netwerk in 2015"

  Rapport "Logistieke waarde creëer je samen"
  Deel II Rapport "Logistieke waarde creëer je samen'

  Rotterdam Transport Guide

  FENEX Contacten

  Updated CLECAT Guidelineson implementing the SOLAS Container Weighing Requirement