Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

Organisatie

FENEX, dé Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistieke dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

De vereniging FENEX beoogt een klimaat te scheppen waarin de aangesloten leden hun werkzaamheden zo doelmatig mogelijk en onder gunstige voorwaarden kunnen verrichten. Een belangrijk doel is het bereiken en in stand houden van gezonde verhoudingen in de expeditiesector. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te bevorderen, staan het geven van voorlichting en adviezen en het organiseren van opleidingen hoog in het vaandel.

Om doelstellingen te realiseren, zet FENEX zich in om besluitvorming op het gebied van expeditie en logistiek te beïnvloeden. Met de Nederlandse alsmede de Europese politiek en overheid bestaan daarvoor goede contacten.

Expediteur / Logistiek dienstverlener

Wat is en doet een expediteur/logistiek dienstverlener? Voor velen, zelfs voor ingewijden, is dat niet duidelijk. Een goed referentiekader vormt wellicht een reisbureau. Als wij ons per trein, per boot of per vliegtuig willen verplaatsen zowel in het binnenland als naar het buitenland, en ter plaatse gebruik willen maken van accommodatie, vervoer en allerhande faciliteiten, laten we dit verzorgen door een reisbureau of touroperator. De expediteur doet hetzelfde met goederen en kan daarom ook wel worden aangeduid als een "reisbureau voor goederen". Een belangrijk onderscheid mag niet over het hoofd worden gezien. Goederen kunnen, anders dan mensen, immers niet denken en zichzelf verplaatsen. Als ons hotel op de Bahamas ons niet bevalt, nemen we contact op met de touroperator. Goederen kunnen dat niet en moeten goed worden begeleid. Het geeft nog eens aan hoe belangrijk die rol van de expediteur - als regisseur van goederentransporten - is. FENEX-expediteurs kunnen handel en industrie op professionele wijze ondersteunen bij de uitvoering van hun internationale logistieke processen. FENEX-expediteurs staan ook garant voor elkaar.

Nationaal

Ter voorbereiding van het beleid en advisering van het bestuur op specifieke onderdelen kent de Vereniging de volgende Raden, Commissies en Stuurgroepen.

Internationaal

Gezien het internationale karakter van de expeditiesector is samenwerking met andere expediteursorganisaties in andere landen van groot belang.

Lees verder