Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Internationaal

  ​Internationaal

  Gezien het internationale karakter van de expeditiesector is samenwerking met expediteursorganisaties in andere landen van groot belang.
  Als lidvereniging van CLECAT, de Europese organisatie voor expeditie en logistiek, en de wereldorganisatie van expediteurs FIATA komt FENEX op voor de belangen van de Nederlandse expediteurs.

  CLECAT

  De Europese Unie heeft steeds meer invloed op de markten waarop de expediteur zich beweegt. Op een groot aantal terreinen (transport, douane, milieu) is het niet langer Den Haag maar Brussel dat de lakens uitdeelt. Het veiligstellen van de belangen van de georganiseerde expeditiesector vraagt daarom om een pre actieve goed georganiseerde lobby richting de verschillende instellingen van de Europese Unie.
  Binnen CLECAT – Europese organisatie voor expeditie en logistiek - zijn de nationale organisaties van de lidstaten van de Europese Unie (EU) verenigd. CLECAT vereenvoudigt de directe contacten met de organen van de Europese Unie die zich bezighouden met onder meer de vervoers- en douaneproblematiek.

  FIATA

  In internationaal verband zijn de expediteurs verenigd in de FIATA, the International Federation of Freight Forwarders Associations, gevestigd in Zürich. Bij de FIATA zijn de nationale organisaties voor expediteurs uit vele landen aangesloten. In totaal zijn op deze wijze circa 40.000 expeditiebedrijven verspreid over de gehele wereld georganiseerd. De werkzaamheden van de FIATA vinden plaats binnen een drietal instituten; het Multimodal Transport Institute (MTI), het Customs Affairs Institute (CAI) en het Air Freight Institute (AFI).
  Voorts wordt het FIATA-bestuur ondersteund door adviesorganen op het gebied van juridische aangelegenheden, beroepsopleiding, public relations, zeevaart aangelegenheden, etc. Het werk van de FIATA is gericht op het optimaal functioneren van de internationale expeditiesector. Daartoe vindt intensief overleg plaats met een groot aantal internationale organisaties op het gebied van vervoer. Bijzondere vermelding verdient de totstandkoming van de specifieke expediteursdocumenten.