Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Geschiedenis

    Op 7 september 2000 was het 100 jaar geleden dat 31 bedrijven in de expeditiesector in Rotterdam besloten tot de oprichting van een vereniging van expediteurs die thans nog voortbestaat in onze vereniging FENEX met bijna 400 leden in het gehele land. Sindsdien heeft de vereniging zich op allerlei terreinen ingespannen voor de belangen van haar ledenondernemingen actief in de expeditie- en, zoals we het nu noemen, logistieke sector.

    De afgelopen 30 jaar heeft de vereniging zich omgevormd tot de huidige FENEX die conform haar statuten van 21 juni 1991, laatstelijk gewijzigd op 18 november 1993 en 9 december 1994, zich ten doel stelt de behartiging van de belangen van bedrijven die onafhankelijk diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek en die van haar leden in het bijzonder.

    De hiervoor omschreven omvorming tot de huidige vereniging FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, kwam onder meer tot stand door een fusie welke op 21 juni 1991 plaatsvond tussen de op 7 september 1900 opgerichte Vereniging van Expediteurs te Rotterdam, de in 1953 opgerichte Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX) te ‘s-Gravenhage en de op 30 april 1964 opgerichte Vereniging van Nederlandse Expediteurs te Nijmegen. Daarmee werd een krachtenbundeling van de bedrijfstak gerealiseerd, die een nog betere belangenbehartiging van de Nederlandse expeditie- en logistieke ondernemingen waarborgt hetgeen zich sedertdien ook heeft bewezen. Dit wordt alom door de vele organisaties vanuit de overheid en het bedrijfsleven waarmee de vereniging van doen heeft onderschreven. De FENEX maakt derhalve ook deel uit van tal van overlegstructuren met overheidsinstanties en gerelateerde organisaties in de haven- en vervoerssector. Niet onbelangrijk is te vermelden dat onze vereniging sedert de oprichting van de wereldorganisatie FIATA (1926) en de Europese organisatie CLECAT (1956) intensief betrokken is bij de belangenbehartiging ten behoeve van de internationale en Europese expeditiesector. Vele vertegenwoordigers van onze vereniging hebben deel uitgemaakt en maken nog deel uit van de bestuurs- en adviesorganen van deze organisaties.

    Het ten tijde van de fusie ontstane samenwerkingsverband met de toenmalige Nederlandse Vereniging van Luchtvrachtexpediteurs (NVVL) werd voortgezet met Air Cargo Netherlands (ACN). Om een nog betere maar ook bredere - in alle vervoersmodaliteiten -belangenbehartiging te waarborgen zijn de georganiseerde luchtvrachtexpediteurs vertegenwoordigd in de Sectorraad Expediteurs van de ACN en de FENEX-Raad voor Luchtvrachtlogistiek. ​​