Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Get Ready for Brexit

  28-2-2019

  De Brexit houdt ons allemaal in spanning. Ongeacht de uitkomst van alle politieke onderhandelingen, bij elke vorm van Brexit ontstaan in de Nederlandse havens onherroepelijk douaneformaliteiten.

   

  FENEX doet daarom mee aan Get Ready for Brexit’, een ketenbrede oplossing voor de douaneverplichtingen die na de Brexit gelden voor het vervoer via shortsea- en ferryterminals. Deze oplossing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ferrymaatschappijen, de Nederlandse Douane, belangenorganisaties, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en het Port Community System van Portbase. De werkwijze is in overeenstemming met Europese wetgeving. Onderstaande informatie kunt u gebruiken om zelf actie te ondernemen en/of uw klanten te informeren.

   

  Elke schakel in de logistieke keten heeft in deze oplossing een eigen rol en verantwoordelijkheid. Alle informatie gaat straks de lading vooruit. Hierdoor is slim toezicht van de Douane mogelijk, met minimale inbreuk op het logistieke proces. Ook na de Brexit kunt u zo altijd snel de shortsea- en ferryterminals op en af.

   

  Let op! Na de Brexit moeten alle douanedocumenten via het Port Community System van Portbase bij de shortsea- en ferryterminals worden voorgemeld. Geen voorgemeld document betekent geen toegang! Zorgt u dat u op tijd klaar bent.

   

  Wat moet u als exporteur, importeur of expediteur doen?

  Wat van uw kant voor de Brexit nodig is, hangt af van uw rol in de logistieke keten en de afspraken met uw ketenpartners. In de meest uitgebreide vorm kunnen voor u 5 stappen nodig zijn:

   

  Stap 1: maak u bekend bij de Douane

  Nog geen relatie met de Douane? Maak zo snel mogelijk bij hen een EORI-nummer aan. Elk bedrijf in Europa dat invoert of uitvoert heeft van de Douane een dergelijk uniek identificatienummer nodig. Ook als u als importeur of exporteur uw invoer- en/of uitvoeraangiften overlaat aan een expediteur of douaneagent.


  Stap 2: Bepaal wie de invoer- of uitvoeraangiften doet
  Bepaal als importeur of exporteur of u na de Brexit zelf bij de Douane invoer- c.q. uitvoeraangiften wilt doen, of dat u een expediteur of douaneagent inschakelt. Doet u de aangiften zelf, dan vereist dit aparte software en vergunningen. Wellicht zijn ook afspraken met de NVWA en/of ILT nodig. Alle details over hoe u deze zaken regelt, leest u op de websites van de Douane en NVWA.

   

  Stap 3: Spreek af wie de douanedocumenten voormeld

  Nadat de import- of exportaangifte is gedaan, moeten de betreffende douanedocumenten direct via Portbase worden voorgemeld bij de shortsea- of ferryterminal. Dat kan de importeur/exporteur doen, maar ook de expediteur, douaneagent of bij gelegenheid de vervoerder. Spreek dit goed af! Zonder voormelding krijgt de vervoerder geen toegang tot de terminal en staat uw lading stil.

   

  Stap 4: abonneer u op de Portbase-services

  Als u de taak op zich hebt genomen om (zelf) de import- en exportdocumenten voor te melden, heeft u de volgende Portbase-services nodig:

  • Voor importlading: Melding Import Documentatie 2.0
   Via Melding Import Documentatie 2.0 stuurt u na de Brexit al uw importdocumenten voorafgaand aan de aankomst van het schip naar de shortsea- of ferryterminal. Alleen de via Portbase correct voorgemelde lading kan de terminal verlaten.

   

  Actie vereist!
  Melding Import Documentatie 2.0 is speciaal voor de Brexit door Portbase vernieuwd. Ook als u nu al via deze service voormeldt bij deepsea-containerterminals, is voor het gebruik bij shortsea- en ferryterminals apart actie nodig. Alle informatie vindt u op de Portbase-website. Daar leest u ook meer over het noodzakelijke, aanvullende terminalcontract.

   

  Kosten en aanmelden

  Via dit aanvraagformulier kunt u zich direct bij Portbase aanmelden. Voor het via Melding Import Documentatie 2.0 voormelden van importdocumenten bij shortsea- en ferryterminals zijn tot 14 maart 2019 eenmalig € 249,50 (ex. btw) aansluitkosten verschuldigd. Vanaf 14 maart 2019 wordt dit € 499,- (ex. btw). Voor het dagelijks gebruik betaalt u een maandabonnement (voor web € 6,12 en voor een systeemkoppeling € 20,43) plus een bijdrage van € 0,18 per bericht.  

  • Voor exportlading: Melding Export Documentatie
   Via Melding Export Documentatie stuurt u na de Brexit al uw exportdocumenten voorafgaand aan uw bezoek naar de shortsea- of ferryterminal. Uw lading kan dan zonder vertraging het schip op. Niet correct voorgemelde zendingen krijgen géén toegang tot de terminal.

   

  Kosten en aanmelden

  Via dit aanvraagformulier kunt u zich aanmelden voor Melding Export Documentatie. Voor aansluiting betaalt u tot 14 maart 2019 eenmalig € 249,50 (ex. btw). Vanaf 14 maart 2019 wordt dit € 499 (ex. btw). Het dagelijks gebruik is gratis. Bent u al deelnemer, dan hoeft u niets te doen. Meer informatie leest u op de Portbase-website.

   

  Stap 5: Check vooraf of de terminal het douanedocument heeft

  Laat uw vervoerder vóórdat hij vertrekt naar de shortsea- of ferryterminal altijd via Portbase checken of het douanedocument van de betreffende lading bij de terminal bekend is. Dat doet hij via onderstaande Portbase-services. Voor real-time zicht op uw lading, kunt u zich ook zelf op deze services abonneren:

  • Voor importlading: Import Status
   Import Status geeft real-time zicht op de douanestatus van binnenkomende lading op shortsea- en ferryterminals. U ziet direct of aan de vereiste douaneverplichtingen voor de Brexit is voldaan en of de Douane de lading eventueel wil controleren. De vervoerder weet zo of de lading de terminal kan verlaten en hoeft in de meeste gevallen niet meer langs de Douane. Is de voormelding niet gebeurd, dan mag de terminal de zending van de Douane niet vrijgeven en staat deze hier vast.

   

  Aansluiten

  Import Status is een gratis service. Meer informatie leest u op de Portbase-website. Daar vindt u ook een aanvraagformulier om u direct aan te melden. 

  • Voor exportlading: Track & Trace Export

  Track & Trace Export biedt inzicht in de status van uw exportlading: vanaf de aankomst op de shortsea- of ferryterminal tot en met het vertrek van het schip. Via Track & Trace Export controleert de vervoerder voordat hij met uw lading naar de terminal vertrekt of het bijbehorende douanedocument hier bekend is. Is de voormelding niet gebeurd, dan krijgt hij geen toegang tot de terminal.

   

  Aansluiten

  Track & Trace Export is onderdeel van Melding Export Documentatie en werkt via het web. Aan het gebruik zijn geen extra kosten verbonden. Meer informatie leest u op de Portbase-website. Daar vindt u ook een aanvraagformulier om u direct aan te melden.

   

  Meld u direct aan!

  Portbase verwacht een grote toevloed aan nieuwe deelnemers. Meld u daarom direct aan! Na 14 maart 2019 kan Portbase u niet garanderen dat de gevraagde services tijdig voor 29 maart zijn ingeregeld. Door u vóór 14 maart 2019 aan te melden, bespaart u bovendien extra aansluitkosten. Samen blijven wij de opstoppingen in de haven voor!

   

  Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat van FENEX via secretariaat@fenex.nl.