Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Waar staat FENEX voor?

  Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistiek dienstverleners, de belangen van bijna 400 nationale ondernemingen. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

  Lees verder

  ​​Over FENEX

  Als brancheorganisatie voor de expeditiesector stelt FENEX zich ten doel via collectieve belangenbehartiging de nationale en internationale positie van de georganiseerde Nederlandse expediteur te versterken.

  Lees meer

  Activiteiten FENEX

  Naast de algemene belangenbehartiging die FENEX voor de bedrijfstak verricht, worden ook informatie, adviezen, producten en diensten aan de leden verstrekt ten behoeve van een optimale uitoefening van het bedrijf.

  Ter voorbereiding van het beleid en de advisering van het bestuur op specifieke onderdelen kent de Vereniging de volgende Raden, Commissies en Stuurgroepen.

  Lees verder

  Internationaal

  Gezien het internationale karakter van de expeditiesector is samenwerking met expediteursorganisaties in andere landen van groot belang.

  Lees verder

  Publicaties van FENEX

  Met het regelmatig verschijnen van FENEX-bulletins en nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering.

  Meer publicaties