Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Juridische basiskennis voor expeditie en logistiek Rotterdam

  ​​​Start: 29 september 2020 

  Algemeen

  Expeditiebedrijven bieden diensten aan op het gebied van transport, opslag en distributie. Zij verzorgen voor hun opdrachtgevers (een deel van) het logistieke traject en sluiten daartoe o.a. expeditie- en vervoerovereenkomsten. Om deze overeenkomsten uit te (laten) voeren, dienen expediteurs naast commerciële vaardigheden te beschikken over vakkennis. Deze cursus beoogt een bijdrage te leveren aan de juridische basiskennis van medewerkers waardoor een beter inzicht ontstaat in de belangen van opdrachtgevers en het expeditiebedrijf, de juridische relaties – rechten en plichten van partijen -, het gebruik van algemene voorwaarden, het belang van (transport) verzekeringen, documenten en douane risico's.

  Doelgroep

  De cursus is geschikt voor medewerkers van expeditiebedrijven en logistieke dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor klanten, klachten, acquisitie/sales en customer service en juridische basiskennis willen opdoen. Van cursisten wordt geen juridische voorkennis verwacht.

  Lesprogramma

  De cursus bestaat uit 2 lesmiddagen en 3 lesavonden waar de volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  1. Vervoer, expeditie, warehousing en wegvervoer

      Aansprakelijkheden bij verschillende vervoersmodaliteiten

  2. Algemene voorwaarden, overeenkomsten en pand- en retentierecht

  3. Nederlandse expeditievoorwaarden (FENEX voorwaarden)

  4. Betalingen, Incoterms en documenten

  5. Douane risico's (civielrechtelijk)

  ​Duur en lestijden

  De cursus duurt 2 lesmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur (les 1 en 2) en 3 lesavonden van 18.30 tot 21.00 uur (les 3, 4 en 5​​).

  Startdatum

  De cursus start, bij voldoende aanmeldingen op 29 september 2020. Vervolgdata zijn 6, 13 en 27 oktober en 3 november 2020.

  ​Locatie 

  Wings Hotel, Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP te Rotterdam.

  Route

  Docenten

  De lessen zullen verzorgd worden mw. mr. Daphne H. Methorst – Smaling (TLN) , de heer mr. Jeroen van Velzen (TLN), de heer mr. Stephan Geense (Ploum) en mw. mr. Jikke Biermasz (Ploum).

  Cursusmateriaal

  De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een naslagwerk voor de praktijk is. Tevens ontvangen de cursisten een usb-stick geladen met bestanden welke tijdens de cursus behandeld worden. Het gebruik van een laptop/tablet is daardoor raadzaam​tijdens de cursus.

  Certificaat

  Degenen die alle lessen hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

  Cursusgeld

  Het cursusgeld is vastgesteld op € 649,-- (voor leden van FENEX/TLN) en € 780,- (voor niet-leden), prijswijzigingen voorbehouden en ex. BTW. Genoemde bedragen zijn inclusief het cursusboek.

  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 18.
   
  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Aanmelding

  U kunt zich voor deze cursus online inschrijven. 3 weken voor aanvang ontvangt u een uitnodiging met verdere informatie.