​​​​De FENEX-opleidingen en -cursussen hebben het grote voordeel dat de cursisten tijdens de cursus hun ervaringen uit de eigen praktijk kunnen uitwisselen, en voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk in de lessen aan de orde kunnen stellen. Doordat er daarnaast cursisten vanuit verschillende bedrijven aan de cursus deelnemen, wordt de mogelijkheid geboden om over de eigen grenzen heen te kijken en tevens inzicht te krijgen in de verschillende specialismen en de problemen in de wereld van anderen. Theorie en praktijk vullen elkaar dan ook op deze manier het best aan. De opleidingen en cursussen worden gegeven door docenten uit het bedrijfsleven, de HR-praktijk en docenten uit de douanepraktijk .

Meer informatie over opleidingen vindt u hier. ​