Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Export Control, Dual-use en Sancties Hoofddorp

    

  Start: 26 oktober 2020

  Algemeen

  Nederland heeft verschillende verdragen getekend en is aangesloten bij alle exportcontroleregimes, die zich ten doel hebben gesteld de wereldwijde verspreiding van bepaalde 'gevoelige' goederen te reguleren.

  Strategische goederen zijn goederen waaraan om veiligheidsredenen en internationale afspraken zo veel strategisch belang wordt toegekend, dat de uit- of doorvoer niet of alleen onder voorwaarden mag plaatsvinden. Het gaat meestal om goederen die voor militaire doeleinden of voor de vervaardiging van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. De term strategische goederen omvat zowel militaire goederen als goederen voor tweeërlei gebruik, doorgaans dual- use goederen genoemd. Dual-use goederen kunnen naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing hebben (conventionele dual-use goederen) of een toepassing hebben bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens.

  In veel gevallen moet een vergunning worden aangevraagd of melding gedaan worden. Ook voor diensten die te maken hebben met strategische goederen gelden internationale regels.

  Niet voldoen aan export controle en sanctiewetgeving kan leiden tot hoge boetes en straffen. Toch biedt export control compliance naast risico's ook kansen.

  Expediteurs en Logistieke dienstverleners die naleving van de export control en sanctieregels in hun bedrijfsprocessen integreren, genereren een commerciële voorsprong. Export control compliance wordt dan een 'unique selling point'.

  Het doel van de training is medewerkers van bedrijven die te maken krijgen met de in-, uit- en doorvoer van deze goederen, inzicht te verschaffen in de betreffende wetgeving, verplichtingen, risico's en mogelijkheden.

  Doelgroep

  De training is bestemd voor declaranten, medewerkers van commerciële, financiële en customer service afdelingen en iedereen die te maken heeft met uitvoer en doorvoer.

  Lesprogramma

  1e lesavond

  Tijdens de eerste lesavond wordt door een medewerker van Team POSS het wettelijk kader neergezet. Het betreft de Dual Use Verordening 428/2009, het daarop gebaseerde Besluit Strategische Goederen en de Uitvoeringsregeling, de Wet Economische Delicten, de Algemene Douanewet, de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregelingen.

  2e lesavond

  Tijdens de tweede lesavond wordt door de heer Guus de Goeij, uitgaande van het wettelijk kader, gesproken over:

  - Classificatie;

  - Waar op te letten (de rode vlaggen);

  - Correlatietabel;

  - Controle;

  - Denied parties;

  - Anti boycot.

  3e lesavond

  De derde lesavond wordt door beide docenten verzorgd.

  Tijdens deze avond wordt de relatie gelegd tussen de wetgeving en de praktijk bij de uitwerking van één of meerdere casussen. Verder zal tijdens deze avond worden ingegaan op het complementeren van dossiers en de verantwoordelijkheden van partijen.

  Duur en lestijden

  De training duurt 3 lesavonden, welke worden gegeven van 19.00 tot 21.30 uur.

  Startdatum

  Bij voldoende aanmeldingen start de volgende training op 26 oktober 2020. Vervolgdata zijn 2 en 9 november 2020.

  Locatie 

  MBO College Airport, Opaallaan 25, 2132 XV te Hoofddorp.

  Docenten

  De lessen zullen verzorgd worden door de heren G. de Goeij (DHL Global Forwarding) en een medewerker vanuit het Team Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving (POSS).

  Certificaat

  Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de training een bewijs van deelname.

  Cursusgeld

  Het cursusgeld is vastgesteld op € 375,-- (FENEX leden), € 415,-- (voor TLN/niet FENEX leden) en € 450,-- (voor niet-leden), prijswijzigingen voorbehouden, excl. BTW.
   
  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.
   
  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de training is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Aanmelding

  U kunt zich voor deze training online aanmelden. 3 weken voor de start ontvant u verdere informatie. 
   

  Terug naar het overzicht