Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Mogelijkheden voor bedrijven in 11e editie Topcoaches voor Toptalent

  3-10-2017

  Op zoek naar een toptalent voor een afstudeertraject en wilt u een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven? Dan is het Topcoaches voor Toptalent programma iets voor u. Begin 2018 willen we weer starten met een ambitieuze groep logistieke afstudeerders. Een van die studenten zou bij u aan de slag kunnen.

   

  ​​Topcoaches voor Toptalent (TvT) is een uniek coaching programma voor logistieke toptalenten en een samenwerking tussen TLN, evofenedex en logistieke HBOs, en wordt uitgevoerd door VLM. De editie 2018 is alweer de 11e editie van dit programma. Jaarlijks komt een selecte groep van tien tot twintig ambitieuze vierdejaars studenten Logistiek van tien verschillende hogescholen voor dit programma in aanmerking. 

   

  Doelstelling

  De doelstelling van het programma is de topstudenten Logistiek de mogelijkheid te bieden intensief begeleid te worden tijdens het afstudeerjaar door een topcoach van een topbedrijf. Dit betekent dat deze speciaal geselecteerde studenten niet alleen een afstudeerstage uitvoeren bij het bedrijf, maar in bredere vorm worden voorbereid op de arbeidspraktijk. Hierbij komt niet alleen het aspect logistieke kennis aan bod, maar vooral ook competenties die steeds belangrijker worden in het arbeidsveld, zoals leiderschap, communicatieve en sociale competenties en de toepassing van kennis en inzicht.

   

  Selectieprocedure

  Dit programma is gericht op toptalent dat een logistieke opleiding op HBO-niveau volgt. Met een uitgebreide selectieprocedure worden de toptalenten geselecteerd. Het gaat hierbij om studenten met goede resultaten, waarbij ze nog niet alle competenties hoeven te beheersen, maar van wie wel wordt verwacht dat snel te kunnen. Studenten met veel potentieel.

  Ook van bedrijven wordt verwacht dat ze een goede begeleiding opzetten voor het toptalent dat bij hen stage loopt. Begeleiding dat zich niet alleen richt op de inhoud van het uitdagende afstudeertraject, maar ook op de ontwikkeling van de competenties van de afstudeerder.

  Dit najaar worden zowel de studenten als de bedrijven geworven en worden er matches gemaakt tussen bedrijven en studenten. Pas als er van beide kanten een match is, kunnen bedrijf en student meedoen aan TvT.

   

  Deelnemen

  Aan het programma TvT zijn uiteraard kosten verbonden. Alle deelnemende partijen dragen een deel van de kosten. De bijdrage voor de bedrijven bedraagt € 2.600,- per student. Daarnaast is het gebruikelijk dat de stagiair een stagevergoeding ontvangt van het stagebedrijf, de hoogte daarvan is iets tussen het bedrijf en de student.


   

  Wilt u deelnemen aan Topcoaches voor Toptalent, neem dan contact op met TLN via opleidingen@tln.nl of rechtstreeks met de projectmanager: Jolanda Bakker (VLM), jbakker@vlm.nl, T 079-3467359. Uitgebreidere informatie over TvT kunt u vinden in de bijlage.