luchtvracht (1)

Luchtvrachtexpeditie

Luchtvervoer is vanwege het hoogwaardige karakter van de zending gebaseerd op snelheid en betrouwbaarheid. De luchtvrachtexpediteur vervult daarin een essentiële rol.

De functie van luchtvrachtexpediteur is tweeledig. Enerzijds dient hij als agent van IATA-luchtvaartmaatschappijen. Deze luchtvrachtexpediteurs zijn door de IATA als IATA-agent erkend. Anderzijds fungeert hij als vertrouwensman van handel en industrie die voor de toelevering van producten meer afhankelijk worden van logistieke processen waaraan hoge kwaliteitseisen moeten worden gesteld.

Een luchtvrachtexpediteur treedt niet uitsluitend op bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen carriers en opdrachtgevers. Hij houdt zich ook bezig met de verzorging van de douaneformaliteiten, de vervoersdocumentatie en de aan- en aflevering van de goederen. Ook luchtvrachtexpediteurs hebben consolidatie- en distributieactiviteiten ontwikkeld.

De luchtvrachtexpediteur helpt handel en industrie bij de introductie van nieuwe producten en het ontsluiten van veraf gelegen markten. Dit speelt gezien de steeds korter wordende levenscycli van tal van producten een grotere rol. De luchtvrachtexpediteur biedt een veelzijdige dienstverlening. Daarbij maakt hij gebruik van moderne communicatiesystemen en hoog gekwalificeerde medewerkers.

Ook de luchtvrachtexpediteur ziet zich voor de uitdaging geplaatst in te spelen op de eisen en verlangens op logistiek gebied van het verladend bedrijfsleven. De georganiseerde luchtvrachtexpediteur beschikt over een goede kwaliteit van dienstverlening op hoog niveau.

Sectorraad Expediteurs

In Nederland is het merendeel van de luchtvrachtexpediteurs georganiseerd binnen de ACN, Air Cargo Nederland. Fenex heeft een samenwerking met ACN middels de Sectorraad Expediteurs. Luchtvracht vragen en beleidsdossiers op het gebied van luchtvracht worden dus door de ACN behandeld. Vragen kunnen gesteld worden via info@acn.nl Bellen kan uiteraard ook van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren van 09.00 – 17.00 uur op 020 31 63 940.