Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Lidmaatschapscriteria

  Criteria voor toelating tot het lidmaatschap van FENEX (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek)

   

  De onderneming moet aantonen dat de ondernemersactiviteiten zich substantieel uitstrekken tot het onafhankelijk verrichten van werkzaamheden op het gebied van expeditie en logistiek in de meest ruime zin die, ter beoordeling van het bestuur van FENEX, het lidmaatschap van één van de bestaande Raden van de organisatie rechtvaardigt.

   

  De onderneming moet werkzaamheden op het gebied van expeditie en logistiek uitvoeren voor meer dan één opdrachtgever.

   

  De onderneming moet, ter beoordeling van het secretariaat van FENEX, in zowel moreel als financieel opzicht gunstig bekend staan. Hieraan wordt onder meer voldaan indien:

   

  • De onderneming beschikt over een AEO-certificering.
  • Indien hierover niet wordt beschikt, door middel van het overleggen van recente jaarcijfers 
   (winst- en verliesrekening en balans) of het overleggen van een kredietinformatierapport van een kredietinformatiebureau.
  • De (algemeen) directeur en/of bestuurders van een onderneming in de afgelopen drie jaren  niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.

  De onderneming moet minimaal één persoon in dienst hebben die in het bezit moet zijn van een diploma van een opleiding welke voorkomt op de lijst van door FENEX erkende opleidingen op het gebied van expeditie en logistiek. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien tegenover het bestuur van de Vereniging kan worden aangetoond dat de leiding van de onderneming over minimaal tien jaar beroepservaring in de bedrijfstak beschikt.

  De onderneming moet in principe minimaal één jaar in Nederland als expeditiebedrijf werkzaam zijn.

  De onderneming dient in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van minimaal één van de drie binnen FENEX opererende Raden. 

  Teneinde een inzicht te verkrijgen in de activiteiten van de onderneming, zal door een daartoe door het bestuur van de FENEX aangewezen FENEX-vertegenwoordiger een bezoek worden gebracht aan de onderneming. De onderneming moet deze FENEX-vertegenwoordiging alle voor de beoordeling van de lidmaatschapsaanvraag noodzakelijke informatie verstrekken.

  Alle in het kader van de lidmaatschapsaanvraag verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

  Opleidingen op het gebied van expeditie als bedoeld in punt 5 van de minimum criteria voor de toelating tot het lidmaatschap van FENEX

   1.   Opleiding Havenlogistiek - Niveau MBO 4

  2.   Expediteur - Scheepvaart en Transport College in samenwerking met FENEX, Rotterdam

  3.   Bachelor Logistics Engineering - diverse Hogescholen in Nederland

  4.   Bachelor Logistiek en Economie - diverse Hogescholen in Nederland

   Overige opleidingen kunnen ter beoordeling van het bestuur van de Vereniging mogelijkerwijs worden aangemerkt als opleiding als bedoeld in punt 5. van de minimum criteria.