Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Lid worden

  Volledig lidmaatschap

  Alleen bedrijven die te goeder naam en faam bekend staan en een beleid voeren dat is gericht op kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kunnen lid worden van FENEX.   

  Daarom worden er strikte toelatingseisen gesteld. De kosten voor een lidmaatschap zijn afhankelijk van het aantal medewerkers van het bedrijf.   

  Kandidaat-lidmaatschap

  Bedrijven die het lidmaatschap van FENEX aanvragen en nog niet (kunnen) voldoen aan bepaalde voorwaarden volgens de lidmaatschapscriteria, wordt de mogelijkheid van een tijdelijk kandidaat-lidmaatschap van FENEX geboden.
  Het kandidaat-lidmaatschap zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat binnen een bepaalde periode het kandidaat-lidmaatschap zal worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

  Geassocieerd lidmaatschap

  Het FENEX-lidmaatschap staat in principe uitsluitend open voor ondernemingen die in Nederland onafhankelijke diensten verlenen op het gebied van expeditie en logistiek. Er zijn echter organisaties/ondernemingen die in de zakelijke dienstverlening opereren en nauwe relaties hebben met de logistieke sector, die belangstelling hebben voor de dienstverlening van FENEX en de contacten met de leden. Gedacht kan hierbij worden aan advocatenkantoren, consultants, fiscale adviesbureaus, IT bedrijven, etc. Voor dergelijke organisaties/ondernemingen bestaat een geassocieerd lidmaatschap. Dit geassocieerde lidmaatschap kan zowel voor deze organisaties/ondernemingen als voor de FENEX-leden een wederzijdse toegevoegde waarde betekenen.  

  FENEX contributie 2020

  Aantal medewerkers    Contributie          
  1 - 10                              € 1.798,-                  
  11 - 25                            € 2.972,-                 
  26 - 50                            € 4.130,-                 
  51 - 100                          € 4.985,-                 
  101 - 200                        € 5.967,-               
  >200                               € 7.206,-                 

  Entreegeld 2020: € 1.500,-

  Registratie nevenvestiging: € 100,- 

  Bijdrage kandidaat-lidmaatschap: € 1.000,-

  Bijdrage geassocieerd lidmaatschap: € 1.968,-

  Concernregeling

  Indien meerdere ondernemingen behoren tot dezelfde holding dan kunnen deze ondernemingen in aanmerking komen voor een concernregeling. Onder holding wordt verstaan: "een groep van ondernemingen die allen lid zijn van FENEX en waarvan de eigendom in rechte lijn voor 100% toebehoort aan één en dezelfde houdstermaatschappij".

  Ondernemingen die tot één concern behoren, kunnen per verenigingsjaar korting krijgen. Om voor deze korting in aanmerking te komen, wordt één concernfactuur opgemaakt en moet één debiteur (het moederbedrijf) de factuur voldoen. De korting bedraagt € 815,- per extra onderneming die onder het concern valt. Bij drie bedrijven in een concern bedraagt de korting derhalve 2 x € 815,-. De maximale contributie van een concern bedraagt € 13.312,-.

  Lidmaatschap Raden

  Ter voorbereiding van het beleid en advisering van het bestuur op specifieke onderdelen kent de Vereniging de volgende Raden, Commissies en Stuurgroepen.

  Raden

  • Raad voor Zeehavenlogistiek
  • Raad voor Opslag en Distributielogistiek
  • Raad voor Douanelogistiek
  • Raad voor Luchtvrachtlogistiek

   Commissies

  • Financiële Commissie
  • Commissie Economische Aangelegenheden
  • Commissie Juridische Aangelegenheden
  • Commissie Opleidingen

  Stuurgroepen

  • Stuurgroep Public Relations
  • Stuurgroep ICT

  Samenwerking FENEX/ACN

  De FENEX-Raad voor Luchtvrachtlogistiek werkt nauw samen met de Sectorraad Expediteurs van de ACN (Air Cargo Netherlands). Binnen deze raad worden de specifieke onderwerpen met betrekking tot luchtvrachtexpeditie behandeld.

  Leden staan garant voor elkaar

  Wie met een expediteur in zee wenst te gaan zal allereerst kijken naar zijn betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als "snel" en "goedkoop" maar al te vaak valkuilen te zijn. FENEX-expediteurs weten dat alles draait om betrouwbaarheid. Daarom werken ze voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van logistieke systemen.

  Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken, heeft FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar.
  Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.

  Individueel advies en ondersteuning

  Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, telefoonnummer: 088 - 45 67 400​ of e-mail secretariaat@fenex.nl