Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Waarom lid worden

  Algemeen

  Expeditie en logistieke dienstverlening is één van de belangrijkste schakels in het nationale en internationale handelsverkeer. Al meer dan 100 jaar behartigt FENEX, als brancheorganisatie van expediteurs/logistieke dienstverleners, de belangen van nu bijna 400 leden. Deze gemeenschappelijke belangenbehartiging is gericht op versterking van de positie van de georganiseerde expediteur/logistiek dienstverlener in Nederland.

  De vereniging FENEX beoogt een klimaat te scheppen waarin de aangesloten leden hun werkzaamheden zo doelmatig mogelijk en onder gunstige voorwaarden kunnen verrichten. Een belangrijk doel is het bereiken en in stand houden van gezonde verhoudingen in de expeditiesector. Om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te bevorderen, staan het geven van voorlichting en adviezen en het organiseren van opleidingen hoog in het vaandel. Ter ondersteuning/ten behoeve van haar leden heeft FENEX een aantal producten en diensten ontwikkeld die bijdragen aan hun bedrijfsvoering.  

  Om beleidsdoelstellingen te realiseren, zet FENEX zich in om besluitvorming op het gebied van expeditie en logistiek te beïnvloeden. Met de Nederlandse alsmede de Europese politiek en overheid bestaan daarvoor goede contacten.

  Voordelen van het FENEX-lidmaatschap

  • Informatievoorziening ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering.  
  • Vertegenwoordiging van de sector bij verschillende overheden.
  • Beïnvloeding van verschillende overheden.
  • Vertegenwoordiging bij andere brancheorganisaties.
  • Lidmaatschap internationale organisaties (CLECAT, FIATA).
  • (Individuele) advisering op juridisch gebied.
  • (Individuele) Advisering op douanegebied.
  • Op de praktijk gerichte opleidingen en workshops.
  • Informatiebijeenkomsten.
  • Algemene ledenvergaderingen.
  • Raadsvergaderingen.
  • Groot toegankelijk netwerk.

  Individuele advisering op verschillende gebieden

  Binnen FENEX staan deskundige en ervaren medewerkers klaar om u van dienst te zijn op verschillende relevante gebieden. Zij kunnen u als specialist en/of adviseur bijstaan op onder meer de volgende terreinen/gebieden:

  • Juridische zaken (bijvoorbeeld algemene voorwaarden, eerstelijns juridische advisering)
  • Douane en BTW
  • Opslag en distributie
  • Zeehavenlogistiek 
  • In combinatie met het ACN-lidmaatschap heeft de luchtvrachtexpediteur toegang tot bijvoorbeeld house airway bills en kan hij deelnemen aan de ACN/FENEX Raadsbijeenkomst(en)  
  • Opleidingen (aanbod van op de praktijk gerichte cursussen en workshops)

  Collectieve belangenbehartiging

  Collectieve belangenbehartiging  biedt de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere FENEX-leden invloed uit te oefenen op nieuwe wetgeving en procedures. Daarnaast bent u, via uw ondernemersorganisatie, vertegenwoordigd in nationale en internationale organisaties en werkgroepen. Op nationaal niveau wordt overleg gevoerd met het ministerie van Financiën en de Douane, worden contacten onderhouden met  Deltalinqs, diverse ministeries en handhavingsinstanties, Air Cargo Nederland (ACN), Nederland Distributieland (NDL), en wordt deelgenomen in de Logistieke Alliantie. Daarnaast vindt overleg met andere, de branche aanpalende organisaties plaats. U heeft via FENEX de mogelijkheid om invloed op besluitvorming uit te oefenen. FENEX is een ondernemersorganisatie met als uitgangspunt "voor en door de leden".    

  Op internationaal niveau wordt overleg gevoerd in CLECAT-verband (CLECAT, de Europese organisatie voor expediteurs) en in FIATA-verband (FIATA, de mondiale overkoepelende organisatie). 

  Activiteiten, Diensten en Producten

  Ter ondersteuning bij de bedrijfsvoering heeft FENEX in het belang van de leden, de sector, de kandidaat- en geassocieerde leden diensten en producten ontwikkeld. Voor het complete overzicht klik hier.

  Meer informatie

  Heeft u behoefte aan meer informatie over het FENEX-lidmaatschap, bel dan met het secretariaat (088 - 456 74 00) of e-mail naar secretariaat@fenex.nl.