Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Juridische basiskennis voor expeditie en logistiek Rotterdam

  ​​​Start: Voorjaar 2020

  Algeme​en

  Expeditiebedrijven bieden diensten aan op het gebied van transport, opslag en distributie. Zij verzorgen voor hun opdrachtgevers (een deel van) het logistieke traject en sluiten daartoe o.a. expeditie- en vervoerovereenkomsten. Om deze overeenkomsten uit te (laten) voeren, dienen expediteurs naast commerciële vaardigheden te beschikken over vakkennis. Deze cursus beoogt een bijdrage te leveren aan de juridische basiskennis van medewerkers waardoor een beter inzicht ontstaat in de belangen van opdrachtgevers en het expeditiebedrijf, de juridische relaties – rechten en plichten van partijen -, het gebruik van algemene voorwaarden, het belang van (transport) verzekeringen, documenten en douane risico's.

  Doelgroep

  De cursus is geschikt voor medewerkers van expeditiebedrijven en logistieke dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor klanten, klachten, acquisitie/sales en customer service en juridische basiskennis willen opdoen. Van cursisten wordt geen juridische voorkennis verwacht.

  Lesprogramma

  De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

  Onderscheid expeditie - vervoer

  ​Aansprakelijkheden bij verschillende vervoersmodaliteiten

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden: pand en retentierecht

  Nederlandse Expeditie voorwaarden (FENEX voorwaarden)

  Opslag, Logistieke Dienstverlening, Wegvervoer: voorwaarden en aansprakelijkheden

  Transport- en expeditie gerelateerde verzekeringen

  Betalingen – Incoterms - documenten

  Douane risico's (civielrechtelijk)

  Startdatum

  De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, in het voorjaar van 2020.

  Locatie 

  Rotterdam.

  Cursusmateriaal

  De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een naslagwerk voor de praktijk is. Tevens ontvangen de cursisten een usb-stick geladen met bestanden welke tijdens de cursus behandeld worden. Het gebruik van een laptop/tablet is toegestaan tijdens de cursus.

  Certificaat

  Degenen die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 18.
   
  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Aanmelding

  U kunt zich voor deze cursus online inschrijven. Ongeveer 3 weken voor aanvang ontvangt u een uitnodiging met verdere informatie.