Foto: Bart Kerklaan

Herkomst en Oorsprong

Start: Ntb.

Inhoud en doelgroep

In veel gevallen wordt bij de invoer van goederen een verlaagd recht of geen recht bij invoer meer geheven. Zo wordt in het onderling handelsverkeer tussen de EU-lidstaten en bijvoorbeeld Turkije geen recht bij invoer geheven op goederen, mits de goederen herkomstig zijn uit het vrije verkeer van die lidstaten.

Daarnaast heeft de EU met een groot aantal landen overeenkomsten gesloten, die ertoe leiden dat in het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EU enerzijds, en de bij de overeenkomsten betrokken partij anderzijds, verlaagde tarieven worden toegepast, dan wel dat de heffing van recht bij invoer geheel achterwege kan worden gelaten. Deze verlagingen kunnen echter alleen worden toegepast, indien wordt aangetoond dat deze goederen van oorsprong zijn uit deze landen.

Het aantonen van deze herkomst c.q. oorsprong dient te gebeuren aan de hand van certificaten of oorsprongsverklaringen. Je zult in de praktijk veelvuldig met deze certificaten / verklaringen in aanraking komen. In deze cursus zullen deze certificaten / verklaringen, de landen waarmee deze overeenkomsten zijn gesloten en een aantal andere belangrijke onderwerpen aan de orde komen.

Ook wordt in deze cursus de uitvoerkant belicht. Een foutieve oorsprongsverklaring op een handelsbescheid kan grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf, want in het partnerland worden daardoor invoerrechten gevorderd en belandt uw bedrijf misschien wel op de risicolijst van dit partnerland. Daarnaast lijdt je bedrijf reputatieschade ten opzichte van jouw klant.

De cursus geeft de actuele ontwikkelingen weer op het gebied van Herkomst en Oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan REX voor de APS landen en de Ceta overeenkomst (Canada) en de Regionale Conventie.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor declaranten en medewerkers van logistieke bedrijven die te maken hebben met de import en export van goederen.

Lesprogramma

1e lesavond

Inleiding Herkomst en Oorsprong

 • Belang
 • DWU-GVo/UVo
 • Gecombineerde nomenclatuur
 • DTV
 • Douane-unie
 • Vrijhandelsakkoord
 • Begrippen herkomst en oorsprong (preferentieel en niet-preferentieel)

Informatiebronnen
Douane-unie met Turkije (wanneer herkomst of oorsprongsbescheid?).

2e lesavond

Wet en regelgeving preferentiële oorsprong;

De wederzijdse en autonome preferentiële regelingen

 • Opbouw van een preferentiële regeling

               –   Geheel en al verkregen

               –  Toereikende be- of verwerking

 • Verschillende soorten oorsprongsregels

               –  Bilaterale cumulatie

               –  Ontoereikende be- of verwerking

3e lesavond

 • No draw back regeling (veredeling)
 • Bewijs van oorsprong
 • Vereenvoudigingen (toegelaten of willekeurige exporteur)
 • Achteraf afgifte
 • Geldigheidsduur

Voorwaarden voor preferentie invoer

 • Aanspraak doen op preferentie
 • Goederen moeten van oorsprong zijn
 • Geldig oorsprongsbewijs (waaronder de taal)
 • Rechtstreeks vervoer

4e lesavond

Belangrijkste wijzingen DWU-GVo-UVO

 • Leveranciersverklaringen
 • INF4
 • BOI
 • REX
 • Regionale Conventie
 • Niet-preferentiële oorsprong

Duur, datum en locatie

Duur en lestijden
De cursus duurt 4 lesavonden, welke worden gegeven van 18.00 tot 20.30 uur.

Startdatum
Ntb.

Aantal cursisten
Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.

Locatie
Scheepvaart en Transport College, Soerweg 31, 3088 GR te Rotterdam.

Docent
Ntb.

Certificaat
Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Investering en aanmelden

Cursusgeld
Het cursusgeld voor deze cursus is vastgesteld op € 495,- (Fenex-leden) en € 645,- (niet-leden). Prijswijzigingen voorbehouden en excl. BTW. TLN-leden krijgen 10% korting op de niet-leden prijs.

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je voor deze cursus online inschrijven. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus verdere informatie.


 • Persoonlijk

 • Inclusief tussenvoegsel(s)

 • Bedrijfsgegevens

 • Indien van toepassing
 • Huisnummer inclusief eventuele toevoeging(en)
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.