Groei van duurzame energie

Steeds meer bedrijven investeren in zonnepanelen (ook wel PV-systeem of PV-installatie genoemd). Volgens het CBS nam in 2019 het opgesteld vermogen bij bedrijven met 59% toe ten opzichte van 2018. Een flinke groei dus, ook in de logistieke sector. Dat komt deels door het feit dat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben. Is dit niet het geval, dan mag een gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor in gebruik zijn. Zonnepanelen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast kun je zonnepanelen gebruiken om met duurzame energie je CO2 footprint te verlagen.

zonnepanelen

Ja, een investering in zonnepanelen kan absoluut rendabel zijn. Zeker als je gebruik maakt van overheidssubsidie en van de Energie-investeringsaftrek (EIA) . Deze laatste regeling levert je gemiddeld 11% voordeel op. Toch zijn er naast deze kansen ook risico’s verbonden aan het in gebruik nemen van zonnepanelen. De ervaring leert dat het ook mis kan gaan: een verkeerde installatie kan leiden tot brand in een bedrijf – en de aanwezigheid van brandbaar isolatiemateriaal in de buurt van de panelen zorgt mogelijk voor snellere verspreiding van brand. En is het dak van je pand wel bestand tegen het extra gewicht van de panelen? Je wilt immers niet dat bij de eerste de beste flinke sneeuwbui een deel van je dak naar beneden komt.

Hier moet je op letten
Veiligheid is dus van groot belang. Een goed begin is hierbij het halve werk. Want als later blijkt dat de installatie ondeugdelijk is of niet voldoende veilig is volgens de maatstaven van je verzekeraar, zullen er wellicht dure aanpassingen nodig zijn. Deze kosten drukken dan al snel op de rentabiliteit van je investering. Let daarom bij de aanschaf van zonnepanelen goed op de volgende punten:

-Problemen en schade zijn vaak het gevolg van installatiefouten. Kies daarom voor een erkende installateur. Laat na de werkzaamheden een opleverkeuring doen en laat je zonnepaneelsysteem ook tijdens de gebruiksduur regelmatig keuren door een erkend bedrijf.
-Installaties moeten volgens de meest recente NEN-normen ontworpen zijn. Voor zonnepanelen gaat het om de NEN 1010 en de NPR 9090, een aanvulling op de NEN 1010. Deze moet je terugzien op de offerte en opdrachtbevestiging van de installateur.
-Het blussen van zonnepanelen is niet zonder gevaar. Stel daarom een aanvalsplan op voor de brandweer, waarin staat aangegeven hoe de PV-installatie bij een calamiteit veiliggesteld kan worden.
-Verzekeraars zijn zich ook steeds meer bewust van wat er fout kan gaan als gevolg van hevige neerslag of een verkeerde installatie. Zij stellen daarom steeds meer eisen aan de installatie en aan het dak waarop de zonnepanelen geplaatst worden. Controleer goed of je installatie hieraan voldoet. Is dat niet het geval, dan krijg je mogelijk te maken met een hoog eigen risico.

Check wat er verzekerd is
Zonnepanelen worden meestal verzekerd op een gebouwen- of inventarisverzekering. Hou er wel rekening mee dat de dekking meestal beperkt is tot brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en storm. Stort je dak met zonnepanelen in door zware sneeuwval, of verwoest een hagelbui (een deel van) de panelen, dan is die schade dus niet verzekerd op je brandverzekering. Diefstal is ook uitgesloten.

Zonnepanelenverzekering
Een andere mogelijkheid is een zonnepanelenpolis. Deze verzekering biedt meestal twee rubrieken.

-Cascodekking

Een allrisk dekking voor alle van buiten komende schade zoals hagel, diefstal, vandalisme, stormschade etc, maar ook voor eigen gebrek aan de zonnepanelen of omvormers.

-Productieverlies

Directe op geld waardeerbare schade als gevolg van verlies van te produceren energie door het niet functioneren van de installatie door beschadiging of verlies opgetreden, gedurende de periode van het herstel of vervanging. De uitkeringsperiode is maximaal 26 of 52 weken (afhankelijk van de keuze en mogelijkheden).

Risicoverzwaring
Als je overweegt een zonnepaneleninstallatie (met een vermogen kent van 5kVA of meer) te plaatsen of te wijzigen, houd er dan rekening mee dat dit voorgelegd moet worden aan je brandverzekeraar ook al heb je de zonnepanelen op een maatwerkpolis verzekerd. Begin niet eerder met plaatsen na akkoord van je verzekeraar! brandverzekeraars zien zonnepanelen als risicoverzwaring.

Huurder of eigenaar?
Huurt je een pand en wil je daar zonnepanelen plaatsen? Houd er dan rekening mee dat volgens de wet de eigenaar van het pand het eigendomsrecht heeft op de zonnepanelen! Je kunt dit voorkomen door een recht van opstal te vestigen. Overigens heeft zowel de eigenaar van het pand als de huurder de mogelijkheid om de zonnepanelen te verzekeren.

Maak de juiste analyse
Zonnepanelen kunnen heel rendabel zijn. Om het maximale uit uw investering te halen, raden we je met klem aan om vóórdat u de opdracht verstrekt om de zonnepanelen aan te brengen op uw dak, eerst de veiligheid en verzekerbaarheid te toetsen. Duidelijkheid vooraf maakt uw investering in zonnepanelen nog duurzamer. Concordia de Keizer helpt je bij het maken van deze analyse. De experts van Concordia de Keizer staan voor je klaar en zijn te bereiken via tln@concordiadekeizer.nl, 010-2511251 of 06-31978486.