Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/060 Uitstel van betaling voor douanerechten bij het optreden als direct vertegenwoordiger - nadere toelichting

  28-4-2020

  Aan de leden
  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

   

  Rotterdam, 28 april 2020
  SV/LK
  FL/20/060

  Beste leden,

  Uitstel van betaling voor douanerechten bij het optreden als direct vertegenwoordiger - nadere toelichting
   
  Indien een douanevertegenwoordiger als direct vertegenwoordiger optreedt, is het voor de opdrachtgever onder voorwaarden mogelijk om uitstel van betaling te krijgen. Hierbij geven wij jullie nadere informatie over de procedure.

  1. De expediteur doet aangifte en informeert zijn opdrachtgever op normale wijze dat de goederen zijn vrijgegeven. Dat wil zeggen: de expediteur overhandigt de definitieve mededeling afhandeling en de uitnodiging tot betaling aan de opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever kan met de UTB vervolgens uitstel aanvragen bij de Belastingdienst/Douane- afdeling ontvanger.
  3. De ontvanger beoordeelt het verzoek en kijkt of de opdrachtgever voldoet aan de vereisten voor uitstel van betaling. Verder wordt nagegaan of er geen zekerheid behoeft te worden gesteld. Dit houdt onder meer in dat gecontroleerd wordt of de opdrachtgever in betalingsonmacht verkeert door sociale of economische omstandigheden veroorzaakt door het coronavirus.
  4. Indien het uitstel wordt verleend, dan wordt de uitnodiging tot betaling overgeheveld naar de opdrachtgever en is de expediteur ontslagen van de betalingsverplichting. Ook achteraf is de expediteur niet meer aansprakelijk; de aangifte is immers definitief afgehandeld en de expediteur is onder directe vertegenwoordiging aansprakelijk tot de definitieve mededeling afhandeling van de Douane.
  5. De opdrachtgever zal een bewijs van het uitstel moeten overleggen aan de expediteur (door middel van de aangepaste UTB op zijn naam), zodat de expediteur er rekening mee kan houden dat het uitgestelde bedrag in mindering wordt gebracht op zijn maandfactuur. De Douane hoogt het referentiebedrag op zodra de schuld is overgeheveld (dit zal niet eerder dan op de eerste dag van de volgende maand zijn).

   Ten slotte nog de opmerking dat uitstel van betaling niet kan worden verleend voor storting van contante zekerheid voor aangiftes actieve verdeling en tijdelijke invoer met een vergunning op aangifte. De Douane heeft geen wettelijke basis om voor deze gevallen uitstel van betaling te verlenen.

   Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   Met vriendelijke groet,

   Stefan Verhagen