Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/058 Uitstel van betaling voor douanerechten als gevolg van de coronacrisis- update Douane

  22-4-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

  ​ 

   

  Rotterdam, 22 april 2020

  SV/TK

  FL/20/058

   

    

  Beste leden,

   

  Uitstel  van betaling voor douanerechten als gevolg van de coronacrisis- update Douane akkoord met uitstelregeling voor opdrachtgevers in geval van directe vertegenwoordiging

   

  Sinds vanmorgen is bekend geworden dat de Douane uitstel van betaling kan verlenen aan opdrachtgevers (importeurs) die gebruik maken van een douanevertegenwoordiger, die optreedt als direct vertegenwoordiger. De douanevertegenwoordiger kan zelf in geval van directe vertegenwoordiging niet om uitstel vragen.

   

  Hoe werkt het?

  Bij douaneaangiftes die worden gedaan onder directe vertegenwoordiging is de opdrachtgever (de vertegenwoordigde) de schuldenaar. De Douane kan uitstel van betaling verlenen aan de vertegenwoordigde indien daarom wordt verzocht door de vertegenwoordigde. Voor dit uitstel dient in principe zekerheid te worden gesteld door de opdrachtgever, maar de Douane (Ontvanger) kan hier vanaf zien, indien er sprake is van ernstige economische en sociale gevolgen als gevolg van de Corona crisis.

  Het uitstel geldt alleen voor Nederlandse importeurs/direct vertegenwoordigden.

   

  De opdrachtgever (importeur) kan hiervoor een schriftelijk verzoek doen bij de ontvanger van de Douane. De ontvanger beoordeelt het verzoek en, indien akkoord, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. De opdrachtgever kan zich vervolgens wenden tot zijn douanevertegenwoordiger. De douanevertegenwoordiger weet dan welke opdrachtgever uitstel van betaling heeft gekregen en kan hiermee rekening houden met de betaling van de maandafrekening.

   

  De aangifte wordt vervolgens op reguliere wijze gedaan en de verschuldigde bedragen worden afgeboekt op het referentiebedrag van het maandkrediet.

  Aan het einde van de maand ontvangt de douanevertegenwoordiger de maandfactuur en betaalt deze op reguliere wijze, met aftrek van de bedragen waarvoor uitstel is verleend.

   

  De incasso van de bedragen waarvoor uitstel is verleend verloopt verder geheel via de ontvanger. Deze zal eveneens de referentiebedragen van het maandkrediet ophogen met de bedragen van de aangiftes waarvoor uitstel van betaling is verleend aan de opdrachtgevers.

   

  Hoe lang blijft het uitstel mogelijk?

  Vooralsnog geldt het uitstel voor de maanden maart en april. Het uitstel loopt af op de 15e dag van de maand waarin de kabinetsmaatregelen tegen Corona stoppen.

  Is de maandfactuur reeds volledig voldaan door de douanevertegenwoordiger dan is er geen uitstel van betaling meer mogelijk.

   

  Oproep

  Voor de douanevertegenwoordigers die uitstel hebben gevraagd is het zaak om zo snel mogelijk contact te zoeken met de opdrachtgevers (importeurs), om te melden dat zij uitstel kunnen aanvragen bij de Douane. De opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk een verzoek om uitstel te doen bij de ontvanger. Douanevertegenwoordigers die zelf een verzoek tot uitstel hebben gedaan, zullen binnenkort ook een bericht ontvangen van de ontvanger dat uitstel voor een direct vertegenwoordiger niet mogelijk is.

   

  Tot slot

  Wij merken verder op dat onze eerdere adviezen van kracht blijven. Dus indien uitstel van betaling wordt gevraagd voor aangiftes die niet onder directe vertegenwoordiging worden gedaan (bijvoorbeeld voor niet in de Unie gevestigde opdrachtgevers), of hetzij voor GPA en/of SPA of binnenlandse accijnzen, adviseren wij om alleen uitstel te verlenen aan de opdrachtgever als hiervoor zekerheid door laatstgenoemde wordt gesteld.

   

  Meer informatie verschijnt zo spoedig mogelijk op douane.nl met daarbij meer uitleg over de voorwaarden voor uitstel van betaling.

   

  Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

   Stefan Verhagen