Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/046 Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

  26-3-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

   

   

  Rotterdam, 26 maart 2020

  SV/TK

  FL/20/046

   

    

  Beste leden,

   

  Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

   

  De Douane heeft ons zojuist onderstaand bericht gestuurd. Hierin wordt een pakket maatregelen aangekondigd waarmee ondernemers kunnen worden ondersteund bij problemen die worden veroorzaakt door het Corona Virus.

   

  In het pakket maatregelen is onder andere het door ons gevraagde uitstel van betaling opgenomen.

  FENEX zal ook nog bij de Douane pleiten voor een ophoging van het referentiebedrag.

   

  Het bericht van de Douane vindt u hieronder en is eveneens gepubliceerd op douane.nl onder nieuwsberichten.

   

  Corona-crisis: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

  Door de Corona-crisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op

  grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven.

  De Douane gaat ondernemers die om deze reden in de problemen komen ondersteunen met

  een pakket aan maatregelen. Deze worden hieronder toegelicht.

   

  Wettelijke termijnen

  • De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • De Douane adviseert bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houdt de Douane rekening met de omstandigheden.
  • De Douane beschouwt het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van Coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

   

  Vergunningen

  • De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het Coronavirus niet goed kunnen worden afgerond wordt geschorst. Heeft het bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan wordt verzocht de verlenging zelf te registreren in Europese aanvraagsysteem CDMS. De Douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.

   

  Uitstel van betaling

  • De Douane verleent bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte Corona-maatregelen eindigen.
  • Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunnen bedrijven aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd.

   

  Boetes

  • De Douane gaat coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de Coronacrisis. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de Douane geen boete op.

   

  Bedrijven die een beroep willen doen op één of meer van de genoemde maatregelen, kunnen contact

  opnemen met de Douane. Dit kan door contact op te nemen met het Bedrijven Contact Punt in de

  regio. Voor uitstel van betaling kunnen bedrijven zich wenden tot de Ontvanger van de Douane

  Amsterdam. De Douane zal de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kan hiervoor vragen

  om nadere informatie. Het bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van

  de Corona-crisis. De Douane zal samen met het bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de

  geldende regelgeving.

   

  Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat van FENEX via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Stefan Verhagen