Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/044 Tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie i.v.m. COVID-19 operationeel

  25-3-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

   

   

  Rotterdam, 25 maart 2020

  SV/TK

  FL/20/044

   

   

  Beste leden,

   

  Van de NVWA ontvingen wij een update over de tijdelijke werkwijze op kopie als gevolg van COVID-19:

   

  Tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie i.v.m. COVID-19 operationeel

  Als het gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19 is het niet altijd mogelijk om op korte termijn de originele gezondheidscertificaten en vangstcertificaten in Grenscontrolepost Rotterdam in te dienen voor documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaat tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie plaatsvinden.

  De verantwoordelijke exploitant zal een verzoek hiertoe moeten indienen en moeten verklaren dat de originele documenten op later moment worden ingeleverd zodat de documentencontrole dan definitief afgerond kan worden. Het Europese TRACES systeem zal als verificatie bron gebruikt worden voor certificaten die door de autoriteit van het 3e land in dit systeem zijn opgemaakt. Voor de overige certificaten zal de autoriteit van het 3e land een pdf-scan van het originele document naar een postbus bij de Douane moeten sturen. De exploitant kan via de verzender in het 3e land hiertoe actie laten ondernemen. Deze scan wordt dan voor de verificatie gebruikt. De autoriteiten in derde landen zijn door de Europese Commissie en via het Landbouwradennetwerk van het Ministerie van LNV geïnformeerd.

   

  Maak alleen van deze werkwijze gebruik als de originele certificaten niet in afzienbare tijd in Nederland kunnen komen. Dit om te voorkomen dat doorlooptijden onnodig gaan oplopen. De werkwijze is namelijk arbeidsintensiever dan de reguliere werkwijze.

   

  Op de website van de NVWA zijn de werkwijze en bijbehorende documenten te vinden: https://www.nvwa.nl/documenten/import/veterinair/nvwa-import-veterinair/algemeen/tijdelijke-werkwijze-documentencontrole-import-ivm-covid-19

   

  Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat van FENEX via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Stefan Verhagen