Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/041 Vergunning vereist voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen - aanwijzing CDIU als vergunningverlenen

  23-3-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

   

   

   

  Rotterdam, 23 maart 2020

  SV/LK

  FL/20/041

   

   

  Beste leden,

   

  Vergunning vereist voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen - aanwijzing CDIU als vergunningverlenende instantie

   

  De Douane heeft op haar website onder nieuwsberichten het onderstaande bericht gepubliceerd.

   

  In aanvulling hierop is nu aangekondigd dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de nationale autoriteit is die verantwoordelijk is voor de vergunningaanvragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Een vergunningaanvraag kan worden ingediend bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer in Groningen (CDIU). Deze vergunningaanvragen kunnen worden verzonden via Antwoord voor Bedrijven (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO), of per e-mail naar drn.cdiu.groningen@belastingdienst.nl Bij voorkeur geen fysieke post in verband met de snelheid van het proces.

   

  “Bericht Douane (geplaatst 19 maart 2020)

  De export van persoonlijke beschermingsmiddelen is voorlopig verboden. Hierover is op 15 maart EU Verordening 2020/402 gepubliceerd. Deze verordening ‘tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning’ gaat meteen in.

   

  Door de verordening geldt een uitvoerverbod van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals genoemd in bijlage I bij deze verordening.

   

  Gelet op de huidige coronacrisis zijn deze beschermingsmiddelen essentiële goederen. Niet alleen om verdere verspreiding van de ziekte in de EU te voorkomen, maar ook om de gezondheid van het medisch personeel te waarborgen. Deze beschermingsmiddelen kunnen daarom niet zonder meer geëxporteerd worden.

   

  Export alleen mogelijk met uitvoervergunning

  Alleen wanneer bedrijven een uitvoervergunning hebben, is export mogelijk. Deze vergunning wordt afgegeven door de nationale autoriteit. Onder export/uitvoer vallen: uitvoer, wederuitvoer en actieve veredeling.

   

  Over de inrichting van het vergunningenproces wordt op dit moment nog overleg gevoerd.

   

  Handhavingsmaatregelen

  We hebben inmiddels de noodzakelijke maatregelen genomen om het exportverbod voor persoonlijke beschermingsmiddelen te handhaven.”

   

  Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Stefan Verhagen