Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/041 Inventarisatie knelpunten bij expeditie in verband met corona

  23-3-2020

  Aan de leden

   

   

   

  Rotterdam, 23 maart 2020

  LS/TK

  FL/20/041

   

   

  Geachte leden,

   

  Inventarisatie knelpunten bij expeditie in verband met corona

  De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gaan snel. Uit een inventarisatie onder het bestuur en de stuurgroepen zijn voorlopig onder meer de volgende vragen die specifiek betrekking hebben op expeditie naar voren gekomen;

   

  • Wat valt onder cruciale beroepen en vitale processen?;

  Vanuit TLN/FENEX is vorige week aan het Ministerie van I&W het verzoek gedaan om ‘expeditie’ op de bestaande lijst van cruciale beroepen/vitale processen te plaatsen. Verder verwijzen wij naar de communicatie van de Havenmeester van Rotterdam die wij via Deltalinqs hebben ontvangen (FL/20/040). Voor luchtvracht wordt verwezen naar de notitie van ACN over de reikwijdte van luchtvracht en cruciale beroepen op de website van ACN (www.acn.nl).

   

  • Hoe gaat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud functioneren?;

  Het te verwachten omzetverlies dient minimaal 20% te zijn. De vraag rijst hoe hiermee wordt omgegaan bij expediteurs in verband met het betalen/voorschieten van vrachtkosten. Wij gaan dit punt aankaarten bij het Ministerie van SZW.

   

  • Maatregelen kabinet en betaling van douanerechten en heffingen/belastingen met een gelijke werking

  Expediteurs met douane-activiteiten betalen/schieten douanerechten en heffingen/ belastingen met een gelijke werking voor. Deze rechten en heffingen vallen niet onder de maatregelen die het kabinet heeft genomen (uitstel van betaling). Aangezien douanerechten/heffingen Europese heffingen zijn, heeft CLECAT aan de Europese Commissie gevraagd of hier ook maatregelen voor kunnen komen (FL/20/034). Wij hebben dit punt ook bij de Douane aangekaart en zullen dit eveneens doen bij het Ministerie van Financiën.

   

  Indien u opmerkingen heeft en/of meer knelpunten tegenkomt dan verzoeken wij dit te laten weten via secretariaat@fenex.nl.

  Met vriendelijke groet,

   

  Liesbeth Slappendel