Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/040 Berichtgeving Corona-virus Havenbedrijf Rotterdam

  23-3-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Zeehavenlogistiek

   

   

  Rotterdam, 23 maart 2020

  CvE/TK

  FL/20/040

   

   

  Geachte leden,

   

  Graag delen we een tweetal berichten van het Havenbedrijf Rotterdam met jullie omtrent het Corona-virus. Het eerste bericht is een persbericht dat vrijdag, 20 maart, is gepubliceerd. Dit bericht komt van de CEO van het Havenbedrijf, Allard Castelein. Hij benadrukt het belang van de Rotterdamse haven en geeft aan dat deze 24/7 operationeel blijft. Hieronder het persbericht.

   

  “Haven is vitaal en blijft 24/7 in bedrijf”

  CEO Allard Castelein roemt operationele continuïteit en veerkracht van Europa’s grootste havenindustriële complex.

  De haven van Rotterdam is en blijft open voor business, ondanks de ingrijpende impact die het coronavirus (COVID-19) heeft op samenleving en economie. Die boodschap heeft Allard Castelein voor Nederland, dat ruim 6% van zijn verdienvermogen en 385.000 banen dankt aan het bestaan van de Rotterdamse haven.

  Castelein: “Gelet op de economische betekenis van de haven is het vanzelfsprekend dat scheepvaartafhandeling door de Rijksoverheid is benoemd als een proces van vitale betekenis, zowel voor Nederland als voor consumenten en producenten in het Europese achterland. Verladers, rederijen, maakindustrie, de consument: iedereen rekent op Rotterdam. Ik ben er trots op dat het havenindustriële complex deze belangrijke verantwoordelijkheid dag in dag uit waarmaakt. Van scheepvaartloods en roeier tot wereldspelers in containeroverslag en olieraffinaderijen dragen daar aan bij. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt voor veiligheid en orde op het water. De haven draait gewoon door en is 24/7 operationeel.”

  Havenbedrijf Rotterdam en andere essentiële schakels in de logistieke keten hebben maatregelen getroffen om het hoofd te bieden aan de coronavirus uitbraak. Gezondheid komt daarbij op plek één. Tegelijkertijd proberen we de impact van Covid-19 op het functioneren van de Rotterdamse haven en industrie zo beperkt mogelijk te houden. We hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties, zowel bilateraal als in diverse overleggen. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel hiervan is om de haven onder de huidige lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.

   

  Ten tweede delen we met jullie onderstaand bericht over het vitale proces in de haven. Dit bericht omschrijft welke processen en beroepen in de Rotterdamse haven de status “vitaal” hebben gekregen.

   

  Wat zijn vitale processen en beroepen in de haven?

  Er leven vragen bij ondernemers in de haven of zij eveneens deel uitmaken van een vitaal proces of dat zij mensen in dienst hebben die een cruciaal beroep uitoefenen en of die medewerkers daarom recht hebben op kinderopvang tijdens de COVID-19 virus uitbraak.

  De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van de uitbraak van het COVID-19 virus bepaald dat er in Nederland cruciale beroepen en vitale processen zijn die doorgang moeten blijven vinden. Wat de Rijksoverheid daaronder verstaat, leest u hier.

   

  Scheepvaartafwikkeling is door de Rijksoverheid gekwalificeerd als een vitaal proces. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is aangemerkt als vitale aanbieder voor de afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

   

  Visie Havenmeester Rotterdam: bredere reikwijdte

  De Divisie Havenmeester beschouwt het vitale proces van scheepvaartafwikkeling breder dan enkel de Divisie Havenmeester, en stelt zich op het standpunt dat dit tevens omvat:
  (A) scheepvaartafhandeling en direct daaraan gerelateerde havenprocessen en
  (B) gerelateerde achterlandtransportprocessen en Warehousing.

   

  Immers indien dit ketenproces niet als geheel wordt uitgevoerd, ontstaat er congestie in de haven en in het aanloopgebied evenals schaarste op de markt. Dat ontwricht de veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart en de samenleving als geheel.

   

  De Havenmeester acht daarom cruciaal dat alle ketenprocessen voor scheepvaartafwikkeling doorgang vinden en dat de beroepsgroepen werkzaam in deze ketenprocessen cq alle personen die een onmisbare functie vervullen voor deze ketenprocessen, een beroep kunnen doen op kinderopvang tijdens de COVID-19 uitbraak.

   

  Zo bezien, omvat het proces van scheepvaartafwikkeling volgens de Divisie Havenmeester in ieder geval, maar niet uitsluitend, de volgende ketenprocessen:

  • afwikkeling van scheepvaart door Divisie Havenmeester,
  • scheepvaartafhandeling en nautische dienstverlening (patrouille- en incidenten vaartuigen, roeiers, slepers, loodsen, sjorders),
  • haven- en inland terminals voor lossen, laden en op-/overslag van goederen,
  • depots,
  • controlepunten,
  • distributie/warehousing en achterland verbindingen, waaronder binnenvaart, spoor en truckvervoer en daartoe noodzakelijke verkeersleiding,
  • bedrijvigheid die beschikbaarheid, incidentmanagement, veiligheidsmiddelen, milieubereddering en onderhoud van infrastructuur en patrouille- en incidenten vaartuigen verzorgt,
  • bedrijvigheid verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, en (storings)onderhoud aan systemen en platformen voor afwikkeling van de scheepvaart, waaronder voorspellen van waterstanden en stroomsnelheden, VTS, Marifonie en Hydrometeo, telefoonsystemen en Port Community Systeem.

  De ontwikkelingen rondom de COVID-19 epidemie volgen elkaar in snel tempo op. Het is daarom mogelijk dat de bovenstaande lijst wordt aangepast. Houd daarom regelmatig de website van Havenbedrijf Rotterdam in de gaten voor updates of abonneer u op onze nieuwsbrief. Dan blijft u automatisch op de hoogte.

   

  Mochten er naar aanleiding van deze berichten vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met secretariaat@fenex.nl.  

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Christine van Eijck

  Beleidsadviseur Zeehavenlogistiek & Duurzaamheid