Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  FL/20/031 Vooraankondiging tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie i.v.m. COVID-19

  18-3-2020

  Aan de leden

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

  Aan de leden Informatie veterinaire controles


   

   

  Rotterdam, 18 maart 2020

  SV/TK

  FL/20/031

  Geachte leden,

  Vooraankondiging tijdelijke werkwijze documentencontrole op kopie i.v.m. COVID-19

  Van de NVWA ontvingen wij onderstaande aangekondigde werkwijze:

  Als het gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19 is het niet altijd mogelijk om op korte termijn de originele gezondheidscertificaten in GCP Rotterdam in te dienen voor documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, gaat tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie plaatsvinden. De verantwoordelijke exploitant zal een verzoek hiertoe moeten indienen en moeten verklaren dat de originele documenten op later moment worden ingeleverd zodat de documentencontrole dan definitief afgerond kan worden.

  Het Europese TRACES systeem zal als verificatie bron gebruikt worden voor certificaten die door de autoriteit van het 3e land in dit systeem zijn opgemaakt. Voor de overige certificaten zal de autoriteit van het 3e land een pdf-scan van het originele document naar een postbus bij Douane/NVWA moeten sturen. Deze scan wordt dan voor de verificatie gebruikt. We bereiden momenteel communicatie richting de autoriteiten in 3e landen voor. NVWA en douane bereiden zich voor om op deze manier te kunnen gaan werken. Zodra de postbussen, formulieren en werkwijze gereed zijn zullen we jullie informeren over het ingangsmoment van deze tijdelijke werkwijze. De autoriteiten in 3e landen zullen via het Landbouwradennetwerk van het Ministerie van LNV worden geïnformeerd.

  Documenten gaan we plaatsen op de COVID-19 pagina van NVWA internet: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/actuele-onderwerpen/corona

  Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich melden bij het secretariaat van FENEX via secretariaat@fenex.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Stefan Verhagen