Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  DOL/20/009 Update NVWA inzake aangepaste dienstverlening als gevolg van COVID-19, 23 april 2020

  23-4-2020

  ​Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek
  Aan de leden Informatie veterinaire controles
   
   
  Rotterdam, 23 april 2020
  SV/TK
  DOL/20/009
   
   
  Beste leden,
   
  Update NVWA inzake aangepaste dienstverlening als gevolg van COVID-19, 23 april 2020  
   
  Van de NVWA ontvingen wij onderstaande informatie met het verzoek dit te delen met onze leden:
   
  ''Beste keurpunthouders, aanbieders en andere veterinair import belanghebbenden binnen de Rotterdamse haven,

  Dienstverlening
  Het kabinet heeft afgelopen dinsdag geen wijzigingen voorzien in de corona maatregelen die invloed hebben op onze huidige werkwijze De NVWA dienstverlening zal tot nader order (minimaal tot 20 mei) blijven zoals deze eerder is gecommuniceerd. Met dien verstande dat de beschikbaarheid van NVWA medewerkers nog beperkt is maar inmiddels iets meer ruimte laat richting dienstverlening en noodzakelijke interne opleiding. Om een betere match te maken tussen de logistiek en de beschikbaarheid vanuit de NVWA inzake het veterinaire keuringsproces, maakt de NVWA het daarom mogelijk om keuringen aan te vragen voor de maandagavond. Dit betekent dat het conform de uitgangspunten van de pilot dynamisch plannen op aanvraag mogelijk is om de maandagen later te keuren dan, afhankelijk van het punt in de haven, 15:00 of 15:30.

  Uitgangspunten waar men hierbij onder andere rekening mee dient te houden zijn:

  • Er worden geen garantie gegeven over de aantallen welke afgewerkt kunnen worden. Men spant zich in om de gewenste opgegeven aantallen af te werken en communiceert tijdig wanneer men problemen ziet aankomen in de realisatie van de opgegeven planning.
  • Indien de aantallen in een blok ertoe leiden dat het aanbod minder dan 2 keuringen/uur is, kan de NVWA uit efficiëntie overwegingen besluiten om geen standaard bezetting op het keurpunt in te zetten. De keurpunten spannen zich in om de efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare ingezette capaciteit van de NVWA, dit kan onder andere door het clusteren van containers en het correct doorgeven van de te keuren containers (zodat NVWA personeel niet onnodig staat te wachten op containers).

   Op die keurpunten waar voor de Covid-19 uitbraak avonddiensten werden gedraaid kan met ingang van week 18 op de maandagen weer gekeurd worden, en wel tussen 07:00 - 19:30 uur. Hierbij is 19:30 het tijdstip dat de laatste keuring kan aanvangen in het keurlokaal. Voor week 18 geldt de mogelijkheid tot avondkeuringen voor dinsdag 28 april ipv maandag 27 april tgv koningsdag.

   Eventuele verdere uitbreiding van de dienstverlening wordt op basis van de situatie en ervaringen de komende weken, nader bezien.''

   Met vriendelijke groet,

   P.I. (Peter) Verbaas

   interim afdelingshoofd Importkeuring,

   Coördinator Brexit & Programma Manager OCR

   ………………………………………………………………………..

   Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

   Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht

   Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

   ………………………………………………………………………..

   Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   Met vriendelijke groet,

   Stefan Verhagen