Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    FENEX & TLN Samen wegwijs

    28-4-2015

    Bestaande functies in de logistieke keten ontwikkelen zich en veranderen fundamenteel. De traditionele functiescheiding, zoals tussen wegvervoerder en expediteur, vervaagt. Wegvervoerders ontwikkelen zich steeds vaker richting logistiek dienstverleners, die naast vervoer ook opslag, waardetoevoegende activiteiten en in een aantal gevallen ketenregie uitoefenen. TLN en FENEX hebben op deze ontwikkeling ingespeeld door een bundeling van hun kennis, dienstverlening en belangenbehartiging. De krachtenbundeling zorgt voor een krachtiger signaal naar overheid en politiek en versterkt bovendien de slagkracht van de sector.

    FENEX is een kring van TLN

    FENEX is als zelfstandige vereniging een kring binnen de structuur van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Alle leden van FENEX zijn hierdoor eveneens lid van TLN. Dit betekent dat leden ook gebruik kunnen maken van de relevante diensten en producten van TLN. Meer weten over de diensten en producten van TLN? Bezoek de website op www.tln.nl