Fenex: gebruik winst voor herstel markt

Fenex begrijpt dat rederijen de rol van expediteurs willen overnemen. Dat is overigens niet nieuw, rederijen proberen al jaren eigen expediteurs op te zetten en een deel van de markt over te nemen.  Dit motiveert expediteurs alleen maar meer om toegevoegde waarde in de keten te blijven leveren.

Aerial view of industrial port with containers and container ship.

Verstoorde markt
Fenex maakt zich al langere tijd zorgen om de huidige marktsituatie, waarbij rederijen slechte dienstverlening koppelen aan extreem hoge tarieven. Fenex roept de rederijen daarom op om de recordwinsten die zij boeken te gebruiken om de verstoorde markt te herstellen, en niet verder te verzwakken.