Fenex en CLECAT roepen op tot Europese actie

Fenex ondersteunt de oproep van CLECAT richting de Europese Mededingingsautoriteiten om actie te ondernemen nu de wereldwijde supply chains steeds verder verstoord raken.

CONTAINERS KADE

Voornamelijk kleinere bedrijven voelen de impact van de huidige praktijken van de rederijen. Ook heeft de verstoorde supply chain geleid tot een tekort aan lege containers, wat rederijen aanzet tot het invoeren van nieuwe toeslagen. Fenex en CLECAT blijven hun ongenoegen uiten over de verlenging van de Block Exemption Regulation afgelopen jaar, die toestaat dat rederijen afspraken maken over blank sailings. Deze verlenging, naast de huidige praktijken van de rederijen, vormen een risico voor het herstel van de Europese economie.