Duurzaamheid heeft een prijs

Expediteurs en duurzaamheid: wat is hun relatie? Met deze vraag gaat Fenex bij een aantal leden van de stuurgroep Duurzaamheid langs. Zo ook bij Michel van Dijk van Van Berkel Logistics. ‘Eigenlijk hebben we een geaccrediteerd systeem nodig dat een gemeenschappelijke norm stelt voor de waarde van CO2-uitstoot.’

DSC_1002 van Berkel Veghel_

‘We zijn als van Berkel groep gecertificeerd voor trede 5 van de CO2-prestatieladder’, zegt Michel van Dijk, Director Logistics bij het Brabantse familiebedrijf Van Berkel groep. ‘Het is een ontzettend mooi bedrijf, zo’n 67 jaar oud en met een breed pallet aan activiteiten. We zijn actief op het gebied van aanleg en onderhoud van infrastructuur, we creëren, produceren en behandelen secundaire bouwstoffen en granulaat op basis van bouwreststoffen. Over duurzaamheid gesproken. We willen zo min mogelijk verspillen’, zegt Van Dijk. ‘Dat doen we ook bij het bedrijfsonderdeel waarin we biomassa en bodemverbeteraars op basis van organische reststromen produceren en verhandelen.’

Over water
Maar het grootste deel van het gesprek gaat het over de dienstverlening op gebied van containers, bulk en reststoffen van en naar de regio Oost-Brabant. Van Berkel Logistics bestaat als bedrijfsonderdeel sinds 2004. ‘We zitten hier in Veghel aan de Zuid-Willemvaart, een uitstekende locatie voor ons containertransport en de verbinding van vervoer over water en vervoer over de weg’, aldus Van Dijk. Het bedrijf heeft drie overslaglocaties in Noord-Brabant die wekelijks tientallen vaarten naar en vanaf Rotterdam onderhouden. ‘Het vervoer over water is natuurlijk veel duurzamer dan over de weg. We vervoeren zo’n 70.000 geladen containers per jaar.’

Reductie CO2
‘Wij hebben het bedrijf in bruikleen van de volgende generatie’, zo drukt Van Dijk de duurzaamheidsambitie van de Van Berkel groep uit. ‘Duurzaamheid bepaalt in eerste instantie de continuïteit voor 200 gezinnen die leven van ons bedrijf.’ Vanuit die ambitie wil het bedrijf bijdragen aan een behoorlijke reductie van CO2-uitstoot. ‘Wij maken onze prestaties zichtbaar met een halfjaarlijks opgestelde rapportage van onze CO2-footprint volgens de prestatie-indicatoren van    Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hiermee brengen we de CO2-emissie in kaart en wordt het gekwantificeerd. Het geeft ons kennis over onze eigen CO2-uitstoot en inzicht in nieuwe mogelijkheden om met ons bedrijf meer bij te dragen aan klimaatverbetering’, aldus Van Dijk.

Voorbeelden
Een paar voorbeelden van de acties die Van Berkel onderneemt? Van Dijk: ‘Naast ons multimodale vervoer hebben we een puinbrekerij die 100% op windenergie draait, we doen veel aan hergebruik van grond, ons pand ligt vol zonnepanelen, we hebben een monitoringssysteem voor het rijgedrag van chauffeurs, voor de bezettingsgraad van de schepen hanteren we een kpi om te bepalen of de schepen efficiënt beladen zijn, we optimaliseren truckplanning met algoritmes. Dit is een maar deel van wat we concernbreed doen aan duurzaamheid. Ja, het is best wel wat.’

Geaccrediteerd systeem
‘Opdrachtgevers vinden het vaak belangrijk dat wij actief zijn op het gebied van CO2-reductie. Neem bijvoorbeeld Mars Nederland dat in onze achtertuin ligt. Zij profileren zich als duurzame onderneming dus willen zij ook duurzaam transport inkopen. Maar waar wij – en ook onze opdrachtgevers – behoefte aan hebben, is een geaccrediteerd systeem waarmee de werkelijke waarde van een CO2-reductie in beeld gebracht kan worden. Ik vergelijk het altijd met als ik jou een briefje van 10 euro geef. Dan geef ik je een stukje bedrukt papier dat een waarde heeft omdat wij dat wereldwijd afgesproken hebben. Zo’n systeem hebben we ook nodig voor een stukje CO2-besparing dat ik verkoop aan mijn opdrachtgever. Zo krijgt duurzaamheid echt een prijs.