Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  DOL/20/008 Update NVWA inzake aangepaste dienstverlening als gevolg van COVID-19

  7-4-2020

  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek

  Aan de leden Informatie veterinaire controles

   

   

  Rotterdam, 7 april 2020

  SV/LK

  DOL/20/008

   

   

  Beste leden,

   

  Update NVWA inzake aangepaste dienstverlening als gevolg van COVID-19

   

  Van de NVWA ontvingen wij onderstaande informatie met het verzoek dit te delen met onze leden:

   

  “Coulance op termijnen: Als het als gevolg van COVID-19 niet lukt om vervangende certificaten binnen de 4 weken termijn in te dienen kan de aanbieder een aanvraag indienen om de termijn te verlengen.

   

  Documentcontrole op kopie: Bij het lanceren van deze werkwijze heb ik nadrukkelijk het verzoek gedaan om deze werkwijze alleen te hanteren als de originele documenten niet binnen afzienbare termijn ingediend kunnen worden. We zien nu dat er toch aanvragen ingediend worden en al heel snel daarna de originelen ingediend worden. Willen jullie jullie achterban oproepen om hier mee te stoppen. Het brengt veel extra onnodig werk met zich mee wat een effect kan gaan hebben op de doorlooptijd voor iedereen. De regeling is er alleen voor noodgevallen.

   

  Verzoeken voor andere werkwijzen: We begrijpen dat de COVID-19 veel impact heeft op jullie handel en werkwijze. Daar waar wij kunnen werken wij mee aan alternatieve werkwijzen en proberen we coulant te zijn. Uitgangspunt hierbij is en blijft de EU wet en regelgeving. Verzoeken om daar van af te wijken kunnen wij niet honoreren en moeten in Brussel ingediend worden.

   

  Dienstverlening:

  De dienstverlening zal tot nader order blijven zoals deze eerder is gecommuniceerd. Vanwege beperkte beschikbaarheid van medewerkers is het niet mogelijk om de dienstverlening uit te breiden.”

   

  Vragen of opmerkingen kunnen gemeld worden bij het secretariaat van FENEX, via secretariaat@fenex.nl.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Stefan Verhagen