Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  De FENEX Talent Analyse Tool

  20-11-2018

  ​De FENEX Talent Analyse Tool is beschikbaar!

  Om een AEO-vergunning te kunnen verkrijgen, is het sinds de invoering van het DWU in 2016 verplicht voor bedrijven om aan te tonen dat wordt beschikt over kennis en/of praktische vaardigheden. De Talent Analyse Tool is ontwikkeld om het kennis- en vaardighedenniveau van uw douanemedewerkers in kaart te brengen. 

  De Talent Analyse Tool is gebaseerd op het EU Competency Framework van de Europese Commissie, maar is aangepast aan de Nederlandse situatie. Bedrijven die zich voor de tool aanmelden, krijgen de beschikking over een eigen database om de privacy te borgen. De data die na het afronden van de tool beschikbaar komt, kan voor diverse doeleinden worden gebruikt. Naast de AEO-vergunning valt ook te denken aan loopbaanontwikkeling, performance management, vaststellen van functieprofielen, werving en selectie en niet in de laatste plaats het vaststellen van opleidingsbehoefte.

  Welke functies en competenties?
  De tool richt zich op twee functies, namelijk declarant en assistent-declarant. Voor beide functies zijn normprofielen ontwikkeld die het gewenste niveau aangeven waarop geopereerd zou moeten worden. Een normprofiel bestaat uit operationele en professionele competenties.

  De professionele competenties geven aan wat nodig is om specifieke taken en werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Deze competenties gaan niet alleen om douanefuncties, maar omschrijven professioneel gedrag in een brede context. Operationele competenties gaan over het concrete gedrag en zijn specifiek gericht op het goed kunnen uitvoeren van de douanefunctie. Het gaat dan om vakgerelateerde kennis en kunde op verschillende niveaus.

  Hoe werkt de tool?
  De tool helpt u om de vaardigheden, competenties en kennis van uw declarant of assistent-declarant op een toegankelijke manier in kaart te brengen. Zowel de medewerker als de feedbackgever(s) doorlopen de tool. De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:
  (1) de werknemer geeft zichzelf feedback,
  (2) de leidinggevende geeft feedback en
  (3) naast werknemer en leidinggevende, kunnen ook één of meerdere collega’s feedback geven.
  De feedbackgever, meestal een leidinggevende, doet dit op basis van de eigen beeldvorming van de medewerker.

  De feedback wordt in de rapportage afgezet tegen het normprofiel. Als alle partijen de tool hebben ingevuld, rolt er een uitgebreide heldere feedbackanalyse uit.
  In die analyse is één oogopslag te zien is welke vaardigheden, competenties en kennis de medewerker bezit. Als u de analyses van alle medewerkers naast elkaar legt, is ook snel te ontdekken welke vaardigheden en competenties uw organisatie nog nodig heeft.
   
  Aanschaf
  De Talent Analyse Tool is beschikbaar in verschillende pakketten. Afhankelijk van het pakket dat u kiest, betaalt u naast een bedrag per analyse, eenmalig opstartkosten en jaarlijkse onderhoudskosten.
  Klik hier voor meer informatie en/of om uw bedrijf aan te melden.
   
  Voor vragen kunt u contact opnemen met FENEX fenex@fenex.nl / 088-4567400.