Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Cursus Herkomst en Oorsprong Hengelo

  Start: Ntb.

  Algemeen

  In veel gevallen wordt bij de invoer van goederen een verlaagd recht of geen recht bij invoer meer geheven. Zo wordt in het onderling handelsverkeer tussen de EU-lidstaten en bijvoorbeeld Turkije geen recht bij invoer geheven op goederen, mits de goederen herkomstig zijn uit het vrije verkeer van die lidstaten.

  Daarnaast heeft de EU met een groot aantal landen overeenkomsten gesloten, die ertoe leiden dat in het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EU enerzijds, en de bij de overeenkomsten betrokken partij anderzijds, verlaagde tarieven worden toegepast, dan wel dat de heffing van recht bij invoer geheel achterwege kan worden gelaten. Deze verlagingen kunnen echter alleen worden toegepast, indien wordt aangetoond dat deze goederen van oorsprong zijn uit deze landen.

  Het aantonen van deze herkomst c.q. oorsprong dient te gebeuren aan de hand van certificaten of oorsprongsverklaringen. U zult in de praktijk veelvuldig met deze certificaten / verklaringen in aanraking komen. In deze cursus zullen deze certificaten / verklaringen, de landen waarmee deze overeenkomsten zijn gesloten en een aantal andere belangrijke onderwerpen aan de orde komen. 

  Ook wordt in deze cursus de uitvoerkant belicht. Een foutieve oorsprongsverklaring op een handelsbescheid kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf, want in het partnerland worden daardoor invoerrechten gevorderd en belandt uw bedrijf misschien wel op de risicolijst van dit partnerland. Daarnaast lijdt uw bedrijf reputatieschade t.o.v. uw klant.

  De cursus geeft de actuele ontwikkelingen weer op het gebied van Herkomst en Oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan REX voor de APS landen en de Ceta overeenkomst (Canada) en de Regionale Conventie.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor declaranten en medewerkers van logistieke bedrijven die te maken hebben met de import en export van goederen.

  Lesprogramma

  1e lesavond

  Inleiding Herkomst en Oorsprong

  -          Belang

  -          DWU-GVo/UVo

  -          Gecombineerde nomenclatuur

  -          DTV

  -          Douane-unie

  -          Vrijhandelsakkoord

  -          Begrippen herkomst en oorsprong (preferentieel en niet-preferentieel)

  Informatiebronnen

  Douane-unie met Turkije (wanneer herkomst of oorsprongsbescheid?).

  2e lesavond

  Wet en regelgeving preferentiële oorsprong;

  De wederzijdse en autonome preferentiële regelingen

  -          Opbouw van een preferentiële regeling

                 -   Geheel en al verkregen

                 -  Toereikende be- of verwerking

  -             Verschillende soorten oorsprongsregels

                 -  Bilaterale cumulatie

                 -  Ontoereikende be- of verwerking

  3e lesavond

   -            No draw back regeling (veredeling)

  -             Bewijs van oorsprong

  -             Vereenvoudigingen (toegelaten of willekeurige exporteur)

  -             Achteraf afgifte

  -             Geldigheidsduur

  Voorwaarden voor preferentie invoer

  -             Aanspraak doen op preferentie

  -             Goederen moeten van oorsprong zijn

  -             Geldig oorsprongsbewijs (waaronder de taal)

  -             Rechtstreeks vervoer      

  4e lesavond

  Belangrijkste wijzingen DWU-GVo-UVO

   -            Leveranciersverklaringen

   -            INF4

   -            BOI

   -            RE

   -            Regionale Conventie

   -            Niet-preferentiële oorsprong

  Duur en lestijden

  De cursus duurt 4 lesavonden, welke worden gegeven van 19.00 tot 21.30 uur.

  Startdatum

  Ntb.

  Locatie 

  Frans op den Bult te Deurningen.

  Docenten

  De lessen zullen verzorgd worden door de heer Marc Klein Overmeen, Landelijk Oorsprong Team, Belastingdienst/Douane.

  Certificaat

  Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

  Cursusgeld

  Het cursusgeld voor deze pilot-cursus is vastgesteld op € 290,- excl. B.T.W.

  Aantal cursisten

  Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.
   
  Annulering

  Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

  Aanmelding

  U kunt zich voor deze cursus online inschrijven. Ongeveer 3 weken voor aanvang ontvangt u een uitnodiging met verdere informatie. 
   

  Terug naar het overzicht