Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Constructief eerste overleg congestie binnenvaart

  3-10-2017

  Constructief eerste overleg congestie binnenvaart

   

  Op vrijdag 8 september jl. heeft, onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, een constructief eerste overleg plaatsgevonden inzake de binnenvaartcongestie. Dit overleg werd bijgewoond door vertegenwoordigers van barge operators, inland terminals, containerterminal operators, reders, en verladers- en expediteursorganisaties uit Duitsland, Zwitserland en Nederland. De heren De Jong (DB Schenker Logistics Nederland) en Van Leijen hebben namens FENEX deelgenomen aan dit overleg.

   

  Inbreng FENEX

  Een aantal partijen is vooraf gevraagd tijdens dit overleg in een presentatie hun perspectief op de impact van het probleem en mogelijke oplossingen te geven. FENEX heeft dit namens de expediteurs- en verladersorganisaties op zich genomen. In een presentatie werd aangegeven dat de huidige problematiek tot een reverse modal shift, hoge logistieke kosten en gefrustreerde supply chains leidt. Ook werd aangegeven dat binnenvaartcongestie een probleem is dat continu lijkt terug te komen in de haven van Rotterdam. FENEX benadrukte het belang niet teveel bezig te zijn met de schuldvraag, maar juist te werken aan door de keten gedragen structurele oplossingen. Concreet werd gepleit voor een set van wederkerige afspraken, waaronder:

  1. Harde KPI’s die voorspelbare en snelle afhandeltijden van binnenvaartschepen op deep sea terminals garanderen.
  2. Maatregelen die bijdragen aan het beter benutten van de huidige capaciteit van deep sea terminals: grotere call sizes, betere planning en een reductie van ‘spookboekingen’.
  3. Afspraken over heldere en transparante communicatie over vertragingen.

  Tevens werd aangegeven dat het een uitdaging blijft dat steeds grotere containerschepen out-of-window op terminals binnenkomen. Dit creëert immers onvoorspelbare piekbelasting wat ten koste kan gaan van de afhandeling van binnenvaartschepen.

  Na de presentatierondes gingen de vergaderdeelnemers de discussie met elkaar aan. FENEX heeft hierbij aangedrongen om, naast oplossingen voor de langere termijn, ook aan de slag te gaan met de verbeterslagen voor de korte termijn. De sector heeft immers snel oplossingen nodig. 

  Werkgroepen
  In het overleg is afgesproken om drie werkgroepen in te stellen. Hierbij richt een werkgroep zich op het direct realiseren van verbeteringen op de korte termijn. De intentie is dat in het vervolgoverleg in november al concrete resultaten hiervan worden teruggekoppeld. De andere werkgroepen richten zich op een onderzoek naar de keten en procesverbeteringen, en het vaststellen van prestatieafspraken.

  Fonds
  Het Havenbedrijf stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor gezamenlijke plannen die leiden tot een meer efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart. Om aanspraak te maken op een lening uit dit fonds moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Eén van die voorwaarden is dat uiterlijk 1 november een aanvraag wordt ingediend. Een nog in te stellen expertgroep zal advies uitbrengen over binnengekomen aanvragen.

  Vervolg
  FENEX vindt het overleg een stap in de goede richting. Wel moet er nog veel werk gebeuren om daadwerkelijk tot een structurele oplossing te komen voor binnenvaartcongestie. Dit blijft dan ook de inzet van FENEX. Het volgende overleg zal begin november plaatsvinden. Indien er zaken zijn die FENEX hierin mee moet nemen, dan kunt u dit melden door te mailen naar vanleijen@fenex.nl