Consortia Block Exemption Rule (CBER)

De huidige block exemption regel vervalt in april 2024. CLECAT wil dat herziening hiervan vroeg plaatsvindt, zodat de belangen van expediteurs goed worden vertegenwoordigd.

Belangrijke zaken die moeten worden aangekaart, zijn: helderheid omtrent welke data gedeeld mag worden tussen consortia, meer onderzoek naar compliance en marktregulatie, de bewijslast verschuiven naar de vervoerder en het ontwikkelen van beschermingsmechanismes die zien op discriminatie, onredelijke praktijken in relatie tot toegang van materiaal en toebedeling van ruimtes op schepen. Om het belang van deze punten te benadrukken, zijn onder andere brieven gestuurd naar Verstager en Von der Leyen waarin een urgent verzoek wordt gedaan tot onderzoek van de marktpositie van rederijen. In sommige landen is gekeken naar de mogelijkheid tot rechtszaken die zien op gedrag van rederijen in het nadeel van expediteurs. Op dit moment is het vergaren van data/bewijs van belang zodat de nadelige positie van de expediteur kan worden onderbouwd. Het bewijs en data in het kader van de marktpositie van rederijen kunnen worden toegestuurd aan secretariaat@fenex.nl.