brexit

CLECAT

Fenex onderhoudt nauw contact met CLECAT op diverse dossiers.

De Europese Unie heeft steeds meer invloed op de markten waarop de expediteur zich beweegt. Op een groot aantal terreinen (transport, douane, milieu) wordt wet- en regelgeving in Brussel en Straatsburg vastgesteld. Het behartigen van de belangen van de georganiseerde expeditiesector vraagt om een proactieve, goed georganiseerde lobby richting de verschillende instellingen van de Europese Unie. Binnen CLECAT – Europese organisatie voor expeditie en logistiek – zijn de nationale organisaties van de lidstaten van de Europese Unie (EU) verenigd. CLECAT vereenvoudigt de directe contacten met de organen van de Europese Unie die zich bezighouden met onder meer de vervoers- en douaneproblematiek.
Fenex onderhoudt nauw contact met CLECAT op diverse dossiers en is onderdeel van diverse gremia binnen CLECAT, waaronder het CLECAT bestuur en de verschillende institutes van CLECAT. Door de samenwerking met CLECAT kan Fenex de Europese belangen van haar leden beter behartigen.

Handige links:
Website CLECAT: https://www.clecat.org/
Nieuwsbrieven CLECAT: https://www.clecat.org/news
Position papers CLECAT: https://www.clecat.org/positions/all