Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Awareness training Export Control, Dual-use en Sancties

  27-6-2016
  Nederland heeft verschillende verdragen getekend en is aangesloten bij alle exportcontroleregimes, die zich ten doel hebben gesteld de wereldwijde verspreiding van bepaalde ‘gevoelige’ goederen te reguleren.

   

  Strategische goederen zijn goederen waaraan om veiligheidsredenen en internationale afspraken zo veel strategisch belang wordt toegekend, dat de uit- of doorvoer niet of alleen onder voorwaarden mag plaatsvinden. Het gaat meestal om goederen die voor militaire doeleinden of voor de vervaardiging van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt. De term strategische goederen omvat zowel militaire goederen als goederen voor tweeërlei gebruik, doorgaans dual- use goederen genoemd. Dual-use goederen kunnen naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing hebben (conventionele dual-use goederen) of een toepassing hebben bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens.

   

  In veel gevallen moet een vergunning worden aangevraagd of melding gedaan worden. Ook voor diensten die te maken hebben met strategische goederen gelden internationale regels. Niet voldoen aan export controle en sanctiewetgeving kan leiden tot hoge boetes en straffen. Toch biedt export control compliance naast risico’s ook kansen.

   

  Expediteurs en logistieke dienstverleners die naleving van de export control en sanctieregels in hun bedrijfsprocessen integreren, genereren een commerciële voorsprong. Export control compliance wordt dan een 'unique selling point'.

   

  Het doel van de cursus is medewerkers van bedrijven die te maken krijgen met de in-, uit- en doorvoer van deze goederen, inzicht te verschaffen in de betreffende wetgeving, verplichtingen, risico’s en mogelijkheden. De cursus duurt 3 lesavonden.

   

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor declaranten, medewerkers van commerciële, financiële en customer service afdelingen en iedereen die te maken heeft met uitvoer en doorvoer.

   

  Locatie en data:

  Rotterdam:                       27 september, 4 en 11 oktober 2016 (19.00 - 21.30 uur)

   

  Voor nadere informatie en/of inschrijving klik hier.