Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Douane en bedrijfsleven ontwikkelen gezamenlijke communicatie over het EORI-nummer

  ​Aan de leden
  Aan de leden van de Raad voor Douanelogistiek
  Aan de leden van de Raad voor Zeehavenlogistiek
  Aan de leden van de Raad voor Luchtvrachtlogistiek
  Aan de leden van de Raad voor Opslag en Distributielogistiek


  Rotterdam, 8 juni 2012
  MvP/LK
  FL/12/084


  Dames, mijne heren,

  Douane en bedrijfsleven ontwikkelen gezamenlijke communicatie over het EORI-nummer

  Op 1 juli 2009 is er Europese wetgeving in werking getreden die ervoor zorgt dat douaneautoriteiten op een efficiënte en effectieve wijze marktdeelnemers identificeert die betrokken zijn bij internationale handel en transport. Het middel dat hiervoor dient, is het 'Economic Operators Registration and Identification number' (EORI). Dit nummer moet gebruikt worden in alle douaneaangiften. Dit geldt zowel voor het EORI van het bedrijf dat de aangifte indient, als het nummer van de importeur, exporteur, verzender of ontvanger.

  Douane start met handhaving per 1 juli 2012
  Medio vorig jaar heeft FENEX gecommuniceerd dat de Douane geconstateerd heeft dat de naleving van de EORI verplichtingen te wensen over laat. Voor de verschillende aangiften varieerde dit tussen de 15% (invoer en uitvoer) tot meer dan 50% (binnenbrengen). Tegelijkertijd kondigde de Douane aan fasegewijs over te gaan op handhaving. Op het laatste moment heeft de Douane de deadline van 1 maart 2012 verschoven naar 1 juli 2012.

  Hoe gaat de Douane handhaven?
  De douanesystemen zullen niet een aangifte weigeren op het moment dat in een bepaald vak geen EORI-nummer is ingevuld. Dit is systeemtechnisch niet mogelijk aangezien incidentele (buitenlandse)klanten en particulieren niet over een EORI-nummer beschikken.

  De wijze van handhaven zal in eerste instantie niet op aangifteniveau, maar op 'houding en gedrag' van een bedrijf zijn. Bedrijven die veelvuldig de verplichtingen niet naleven, zullen als eerste worden aangesproken. Hoewel de afgelopen maanden het percentage dat niet conform is daalt (invoer 6,7% en voor uitvoer 11,7%), is het de bedoeling dat er verdere verbeteringen worden doorgevoerd. Uiteindelijk kan de Douane bedrijven 'aansporen' door sanctionerend op te treden.

  Douane en bedrijfsleven ontwikkelen een gezamenlijke leaflet
  Eén van de commentaren van FENEX was dat onder de klanten van expediteurs onwetendheid is over het gebruik van het EORI-nummer. Het nummer is onbekend bij deze groep of ze weigeren het nummer door te geven. Verder heeft FENEX in de gesprekken aangegeven dat het niet altijd duidelijk is wanneer en in welke vakken van een aangifte het EORI-nummer moet worden vermeld.

  Met het oog op bovenstaande hebben Douane, EVO (verladers), VNC (Verenigde Nederlandse Cargadoors) en FENEX besloten gezamenlijk een "leaflet: EORI-nummer nut en noodzaak" te ontwikkelen. Deze leaflet is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. FENEX adviseert de leden deze leaflet te gebruiken richting klanten teneinde deze te informeren over de verplichtingen en de voordelen van het EORI-nummer.

  Op verzoek heeft de Douane tevens een nieuw overzicht en toelichting opgesteld van de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van het EORI-nummer in summiere en douaneaangiften.

  Met vriendelijke groet,

  FENEX


  M. van Pelt