Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Autogroupage

  ​​De activiteiten van de bedrijven die autogroupagediensten onderhouden, bestaan uit het samenbundelen van kleinere zendingen tot grote partijen, zodat een efficiënt en economisch verantwoord wegtransport kan plaatsvinden. Via de distributiecentra worden de zendingen verzameld, gegroupeerd en vervoerd in het transportnetwerk naar de distributiecentra in het land van bestemming.
  Vanuit diverse plaatsen in Nederland bestaan vrijwel altijd rechtstreekse verbindingen met de diverse knooppunten in andere landen. Dit systeem heeft een verdikking van ladingstromen tot gevolg. Hierdoor is het mogelijk kleine zendingen in korte tijd tegen lage kosten door wegvervoer af te leveren.
  Omdat de vertrek- en aankomsttijden vaststaan hebben groupagediensten een planmatig karakter. De hoge frequentie van groupagediensten maakt het mogelijk just-in-time principes toe te passen.
  Vaak sluit het zeetransport aan op het autogroupagetransport en andersom, zowel voor inkomende als uitgaande diensten.
  De expeditiebedrijven leveren geïntegreerde transportdiensten door het groupageverkeer aan te laten sluiten op andere vormen van logistieke dienstverlening, zoals containergroupagediensten. De autogroupeur is in staat al dan niet met telematicatoepassingen informatie te verschaffen over de status van de goederen.