Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Zeehavenexpeditie

    ​Zeehavens zijn knooppunten waar goederen worden geladen en gelost in en uit zeeschepen. Dit laden en lossen vanuit het zeeschip op de kade, op een vrachtauto, spoorwagon of binnenvaartschip, en andersom, is onderdeel van het goederenstroomproces dat door de zeehavenexpediteur wordt begeleid en gecontroleerd voor zijn opdrachtgever, de ladingbelanghebbende. In tegenstelling tot vroeger vindt het vervoer van stukgoederen thans veelal plaats per container. De zeehavenexpediteur in het uitgaande verkeer boekt de container voor transport bij de cargadoor, agent van de lijnrederij, en zorgt in overleg met de verzender het voortransport naar de containerterminal. Inkomende containers worden door de expediteur via de cargadoor van de rederij in ontvangst genomen en naar de plaats van bestemming in het achterland vervoerd. Noodzakelijke douaneformaliteiten en andere formaliteiten worden door de expediteur verzorgd.
    Ook bij grote partijen stukgoederen die niet met regelmatige lijndiensten per zeeschip worden vervoerd vervult de zeehavenexpediteur bij verzending en ontvangst in de haven een coördinerende rol bij aan- en afvoer van de lading.        
    De zeehavenexpediteur beschikt, naast zijn kennis van de haven waar hij is gevestigd, ook over kennis van andere (zee)havens in binnen- en buitenland, die hij kan benutten voor de verzending of ontvangst van lading.