Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Waarschuwingsregister Logistieke Sector krachtig middel tegen criminaliteit en fraude

  Interne criminaliteit komt bij een groot aantal bedrijven voor. Bij interne criminaliteit gaat het altijd om strafbare, ongewenste en voor uw bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal van goederen, dieseldiefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega's. De logistieke sector is extra kwetsbaar door de vaak aantrekkelijke goederen, die makkelijk in het helingcircuit zijn weg te zetten. Helaas blijkt dat bij veel vormen van transportgerelateerde criminaliteit er in veel gevallen sprake is van interne betrokkenheid. Een zorgvuldige werving en selectie van personeel is dus noodzakelijk.


  Naast de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt sterk aangeraden om het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) te raadplegen.

  Een VOG is gebaseerd op antecedenten en een veroordeling is de grondslag. Echter in veel zaken komt het niet tot een zaak bij de rechter, maar is er wel aangifte gedaan. Het WLS is gebaseerd op aangifte en ontslag, niet op een veroordeling of klacht. Daarmee is het een aanvullend instrument op de VOG.


  Het waarschuwingsregister is een gezamenlijk initiatief van vier logistieke koepelorganisaties TLN, ACN, EVO en FENEX. Juist door deze samenwerking van verladers, expediteurs, afhandelaars, logistieke dienstverleners en vervoerders wordt er door ondernemers in de gehele logistieke keten gebruik gemaakt van het waarschuwingsregister. Dit zorgt voor een veiliger keten met minder criminaliteit. Het waarschuwingsregister is een effectief middel voor ondernemers om zich te weren tegen interne criminaliteit en wordt steeds vaker geraadpleegd.

  Voor meer informatie en aanmelden zie website www.stichtingwls.nl