Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Voorlichtingsbijeenkomst FENEX en Douane over Herinrichting aangiftebehandeling & Wijzigingen HS en GN 2012

  Op 7 december aanstaande organiseert FENEX in samenwerking met de Nederlandse Douane een voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot onderstaande onderwerpen.

  Herinrichting proces aangiftebehandeling
  De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest in en rondom het aangiftebehandelingsproces in-, uit- en doorvoer van de douane. In de nabije toekomst staan er ook nogal wat veranderingen op stapel. Centralisatie en de komst van het nieuwe Aangiftesysteem (AGS), ter vervanging van Sagitta In- en Uitvoer, zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Daarnaast is in het Overleg Douane Bedrijfsleven duidelijk geworden dat er vanuit het bedrijfsleven aanmerkingen zijn over het functioneren van dit proces. Serviceniveau, doorlooptijden en kwaliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

  Voorgaande heeft ertoe geleid dat de douane het hele proces heeft geëvalueerd en met verbeteracties komt. Hierbij heeft FENEX een actieve rol gespeeld. Tijdens deze bijeenkomst zal de douane een toelichting geven op de huidige stand van zaken, de ingezette acties en graag met het bedrijfsleven in gesprek gaan over de toekomst.

  Wijziging van het Geharmoniseerd Systeem en de Gecombineerde Nomenclatuur
  Op 1 januari 2012 wordt de 2012-editie van het Geharmoniseerd Systeem ("GS") van kracht. Omdat het douanetarief van de Europese Unie, de Gecombineerde Nomenclatuur ("GN"), gebaseerd is op het Geharmoniseerd Systeem zal ook het EU douanetarief een grote wijziging ondergaan waarbij bepaalde codenummers worden toegevoegd, verwijderd of vernummerd als gevolg van de amendementen van het GS. Tijdens de voorlichting zal aandacht besteed worden aan een korte geschiedenis van de wijzigingen tot op heden, enkele statistieken met betrekking tot de wijzigingen en de achtergronden die aan de veranderingen ten grondslag hebben gelegen. Voorts wordt aandacht besteed aan de wijzigingen op het GS en op de GN zelf en wordt vooruitgekeken naar enkele toekomstige GS-ontwikkelingen.

  Datum en locatie van de bijeenkomst

  Datum: woensdag 7 december 2011
  Tijd: van 13.30 tot uiterlijk 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
  Locatie: AC Hotel De Meern, Meerndijk 59, 3454 HP De Meern

  Aanmelden

  Indien u en/of een van uw collega('s) de bijeenkomst wenst bij te wonen, verzoeken wij u dit door middel van het aanmeldingsformulier (klik hier) aan het secretariaat van FENEX kenbaar te maken. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen, doch uiterlijk 2 december aanstaande.

  Daar de capaciteit van de zaal beperkt is, worden de inschrijvingen behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien de vraag het aanbod overschrijdt, zal er rekening worden gehouden met het aantal inschrijvingen per bedrijf.

  Aan het bijwonen van voornoemde bijeenkomst zijn voor de leden van FENEX geen kosten verbonden. Voor overige deelnemers zal een bijdrage worden gevraagd van € 200,- per persoon.