Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Volmacht voor het verrichten van douaneformaliteiten

    ​Met het oog op het op verschillende manieren kunnen aangeven is door FENEX ten behoeve van haar leden een volmacht ontwikkeld die door douane-expediteurs kan worden gehanteerd in relatie met hun opdrachtgevers. Douane-expediteurs kunnen deze volmacht door hun opdrachtgevers laten ondertekenen indien zij voor hen douaneformaliteiten verrichten of als beperkt fiscaal vertegenwoordiger optreden.