Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Rapport “Nederland als één logistiek netwerk in 2015”

    ​Tijdens het ABN-AMRO seminar op 7 februari jl. werd het rapport "Nederland als één logistiek netwerk in 2015" dat ABN-AMRO in samenwerking met TLN, RCIN, CBRB en FENEX door het NEA heeft laten uitvoeren, gepresenteerd.  Het onderzoek heeft betrekking op het functioneren van de landzijdige ketenpartijen gerelateerd aan zeehavenstromen. Achterlandbereikbaarheid is van groot belang voor de concurrentiepositie van zeehavens. Het doel van het onderzoek is om innovaties en nieuwe logistieke concepten in de sector te signaleren die bijdragen aan de versterking van de Nederlandse concurrentiepositie. Verder worden er aanbevelingen gedaan ten aanzien van de stappen die verder hiervoor nodig zijn. Exemplaren van het rapport kunnen worden besteld bij het FENEX-secretariaat.