Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Railexpeditie

    ​Spoorvervoer over middelgrote en lange afstanden in Europa draagt evenals vervoer over de binnenwateren bij tot het voorkomen van vervoerscongestie op de weg. De complexiteit van het internationaal goederenvervoer per spoor vraagt een bijzondere know how. De gespecialiseerde railexpediteur biedt die ten behoeve van opdrachtgevers die hun goederen efficiënt en zeker voor deze afstanden ook goedkoop per spoor willen laten vervoeren. Hij beschikt daarvoor over een uitgebreid net van agenten in het buitenland. Daardoor kan hij garanderen dat zendingen - zowel vervoerstechnisch als "documentmatig" - worden behandeld, gedistribueerd en afgeleverd door een keten van ervaren specialisten. De expediteur die het spoorvervoer als specialiteit in zijn dienstenpakket heeft, fungeert als sluis voor de opdrachtgever.
    Ook het gecombineerd vervoer - waaronder begrepen het plaatsen van een container op de laadplaats, het overbrengen van de geladen container naar de spoorterminal en de verdere verzorging tot de plaats van bestemming - kan in één pakket door de railexpediteur worden geregeld.