Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Opslag en Distributie

    Omdat handel en industrie zich steeds meer richten op hun kernactiviteiten besteden zij opslag en distributieactiviteiten uit aan de daarin gespecialiseerde expediteur.
    Opslag vindt plaats in goed geoutilleerde loodsen die al dan niet voorzien zijn van klimaatbeheersing en koel-/vriesfaciliteiten of geschikt zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Behalve opslag kan de expediteur Value Added Logistics (VAL) activiteiten bieden. VAL kan worden gedefinieerd als de uitvoering van bewerkingen gericht op het land en het klantspecifiek maken van producten in het productie- en distributieproces op basis van de klantenorder. VAL is in principe mogelijk in productieprocessen waarbij het gaat om samengestelde producten met beperkte eindbewerkingen. De belangrijkste reden van VAL wordt doorgaans gezocht in de steeds hogere service-eisen en scherpe concurrentieverhoudingen, waardoor gestreefd wordt naar een snelle levering van klantspecifieke producten. VAL biedt mogelijkheden tot verbetering van de efficiency voor alle partijen. Dat kan liggen in lagere voorraden, lagere distributiekosten of schaalvoordelen in productie en dienstverlening.
    Naast de meer voor de hand liggende VAL-diensten als warehousing (verpakken, facturering, totale distributie etc.) die tot het werkterrein van transportbedrijven en logistieke dienstverleners behoren, zijn opleidingen, bemiddeling, ketenmanagement, software, financiering, technische ondersteuning, advies en telecomdiensten voorbeelden van  activiteiten die waarde toevoegen aan het product of de dienst. ​