Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

  Nederlandse Opslagvoorwaarden

  ​De Nederlandse Opslagvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en expeditiebedrijven die specifieke opslagactiviteiten verrichten.
  Het komt voor dat expeditiebedrijven zich specifiek bezighouden met de opslag van goederen. In dat geval hanteren deze opslagbedrijven specifieke algemene voorwaarden die voor opslagactiviteiten van toepassing kunnen worden verklaard. Daarvoor worden gehanteerd de Nederlandse Opslagvoorwaarden, een herziene versie van de Rotterdamse Opslagvoorwaarden uit 1959.

  In de Nederlandse Opslagvoorwaarden wordt uitgegaan van een schuldaansprakelijkheid. Dit betekent dat de opdrachtgever moet bewijzen dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van het opslagbedrijf. Deze voorwaarden kennen ten opzichte van de Nederlandse Expeditievoorwaarden afwijkende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid, opslagbewijs etc.

  Nederlandse Opslagvoorwaarden (Nederlands, 15 november 1995)

  Nederlandse Opslagvoorwaarden (Engels, 15 november 1995)