Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Modelovereenkomst/machtiging Direct Vertegenwoordiger

    ​Om op te kunnen treden als direct vertegenwoordiger dient door de douaneagent over een machtiging te worden beschikt van diegene die wordt vertegenwoordigd. Ten behoeve van de leden hebben FENEX en EVO gezamenlijk, in overleg met de Douane, een modelovereenkomst/machtiging opgesteld. Dit model is naast een machtiging tegelijk een overeenkomst waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen.