Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Modelovereenkomst Fytosanitaire Producten

    ​Ten behoeve van de leden heeft FENEX een Model voor een overeenkomst ontwikkeld inzake het binnenbrengen/invoeren van fytosanitaire producten indien de fytosanitaire controles worden verlegd naar een goedgekeurd fytosanitair inspectiepunt dat niet op de plaats van binnenkomst is gelegen. Het model kan behulpzaam zijn in de relatie tussen de expediteur en de beheerder van een inspectiepunt.