Inloggen

   
Wachtwoord vergeten

    Model Samenwerkingsovereenkomst Europese Autogroupage

    ​Het Model Samenwerkingsovereenkomst Europese Autogroupage is ontwikkeld voor leden-expeditieondernemingen die zich bezighouden met groepageactiviteiten. De samenwerkingsovereenkomst dient te worden beschouwd als een model, dat kan worden gehanteerd om de verhouding tussen twee min of meer gelijkwaardige partijen te regelen, die met elkaar samenwerken op het gebied van groepageactiviteiten.